Brexit

Tulosta

Ison-Britannian mahdollinen EU-ero aiheuttaa epävarmuutta ja haastaa EU:ta uudistumaan. Kun neuvotellaan EU:n ja Ison-Britannian tulevasta yhteistyöstä, on tärkeää varmistaa myös jatkossa hyvät ja toimivat kauppasuhteet Ison-Britannian kanssa. Yhtenäinen Eurooppa on Suomen edun mukainen.

Tapaus Iso-Britannia: Miten EU:sta erotaan?

EU:n sopimuksissa ei ole selkeää kuvausta siitä, millaisten prosessien kautta unionin jäsenyydestä erotaan. Nyt asian selventämisellä on kiire, sillä Ison-Britannian virallista eroilmoitusta odotetaan maaliskuun loppuun mennessä.

Suomen astuttava eturiviin unionin kehittämisessä

Suomella ja muilla Pohjoismailla on tärkeä rooli, kun mietitään Euroopan unionin kehittämistä Britannian brexitin jälkeen. Pohjoismaat ovat olleet Britannian rinnalla avainasemassa, kun unionissa on edistetty avointa kilpailua, yrittäjyyttä ja tätä kautta syntyvää…