Huomioita Brexitistä

Tulosta

• Enemmistö briteistä odottaa maan säilyvän brexitin jälkeenkin EU:n sisämarkkinoilla, mutta samalla saavan joitakin rajoituksia ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Tämä selviää ComResin BBC Newsille tekemästä selvityksestä.

Muiden EU-maiden valtionpäämiesten viesti siitä, että vapaa liikkuvuus on olennainen osa sisämarkkinoita, ei ole selvästikään mennyt perille. Vastanneista 66 % oli sitä mieltä, että pääsy sisämarkkinoille tulisi olla hallituksen ykköstavoite tulevissa neuvotteluissa. Vain kolmannes oli sitä mieltä, että keskeisimmän tavoitteen pitäisi olla ihmisten vapaan liikkuvuuden rajoittaminen. Toivottavasti Britannian hallitus kuuntelee tässäkin asiassa kansalaisten näkemystä.

BrexitExpectations

ComRes, BBC News Brexit expectations poll


• Tutkijat ovat pyrkineet selvittämään, mitkä olivat ratkaisevia tekijöitä, jotka saivat äänestäjät kääntymään Britannian EU-jäsenyyden vastustajiksi. Professori Eric Kaufmann Lontoon yliopistosta on selvittänyt asiaa kyselytutkimuksen avulla. Sen mukaan tulotaso, yhteiskuntaluokka tai maantieteellinen alue ennustivat EU-kansanäänestyskäyttäytymistä vain hieman enemmän kuin puhdas arvaus henkilön kannasta.

Kuolemantuomion kannattaminen sen sijaan ennakoi yli 70 % todennäköisyydellä äänestäjän tukevan brexitiä. Tutkimuksen mukaan arvot – erilaisuuden vieroksuminen tai hyväksyminen – olivat merkittävämpi tekijä äänestymiskäyttäytymisessä kuin taloudellinen eriarvoisuus.

PredictingBrexitVote


• The Times -lehden (julk. netissä 6.7.) keräämien tietojen mukaan tuki EU-jäsenyydelle on kasvanut äkillisesti monissa EU-maissa Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen. Kannatus on Tanskassa nyt 69 % (+ 10 %-yks.), Suomessa 68 % (+ 12 %-yks.), Ruotsissa 52 % (+3 %-yks.) ja Saksassa 52 % (+ 13 %-yks.). Britannian kaaosmainen poliittinen ja taloudellinen tilanne ovat herättäneet todennäköisesti kansalaisia näkemään EU-eron liittyviä ongelmia. Ohessa linkki Timesin sivustolle (maksullinen).


• Yhdysvaltalaisen tulevaisuustutkijan ja strategin Herman Kahnin @quantian1-nimimerkillä Twitterissä 3.7. julkaisema kuva osoittaa, että Britannian EU-ongelmiin on hyvin vaikea löytää ratkaisua, jonka sekä muut EU-jäsenmaat että EU-eroa haluavat äänestäjät hyväksyisivät ja joka ei romuta Britannian taloutta.

Kahnin mukaan kaksi kolmesta tavoitteesta pystytään ehkä toteuttamaan. Brittipoliitikoilla on nyt pohdittavana, mitkä tavoitteet romuttuvat.
brexitvenn