Eurooppa tarvitsee kasvuenergiaa

Tulosta

Kohtuuhintaisen energian varma saatavuus on Euroopan tulevan talouskasvun ja hyvinvoinnin kohtalonkysymys. Ylisääntelyn sijaan tarvitaan markkinavetoista kehitystä sekä pitkäjänteistä ja johdonmukaista politiikkaa.

EK:n näkemys

  • Energia- ja ilmastopolitiikan päätöksissä on huomioitava vaikutukset yritysten kilpailukykyyn sekä työpaikkoihin ja kansalaisten elinkustannuksiin. Suotuisa investointi- ja toimintaympäristö edellyttää ennakoitavaa ja pitkäjänteistä politiikkaa.
  • Energia- ja ilmastopolitiikan ohjausjärjestelmää vuoden 2020 jälkeiselle ajalle tulee yksinkertaistaa. Päällekkäisiä tavoitteita ja ohjauskeinoja ei tule rakentaa.
  • Ilmastopolitiikan tulee mahdollistaa yrityksille tasapuolinen pelikenttä kansainvälisillä markkinoilla. Päästöt eivät vähene siitä, että ne siirtyvät EU:n ulkopuolelle.
  • Ylisääntelyn ja liiketoiminnan rajoitusten sijaan EU:n tulee kannustaa yrityksiä kehittämään energia- ja ympäristöteknologioita ja hyödyntämään niihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Energia on EU:n kohtalonkysymyksiä. On välttämätöntä saada kohtuuhintaista ja vähäpäästöistä energiaa, jotta Eurooppa olisi houkutteleva sijaintipaikka investoinneille, tuotannolle ja työpaikoille.

Kohtuuhintaisen energian merkitys korostuu entisestään, kun Eurooppa haluaa kiriä menetettyä kilpailukykyä ja pärjätä energiamarkkinoiden mullistuksissa.

EU:n tulee kantaa vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta, mutta ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkia. Maailmanlaajuisin toimin kaikki hyötyvät: ilmastonmuutosta hillitään aidosti, yrityksille luodaan tasapuoliset kilpailuedellytykset ja cleantechille syntyvät globaalit markkinat.