EU-rahoitus

Tulosta

Kohdennetaan EU-rahaa investointeihin, jotka hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa: tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovaatioihin.

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä. EU-budjetin painotukset kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä, rahoittamisen arvoisina asioina.

Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa ennustettavuutta investoinneille ja turvaa kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan yhdessäkään EU-maassa.

Tavoitteemme EU:n rahoituksessa ja investoinneissa:

  • Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovaatioita. Niitä ovat myös suuret väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus EU:n lähialueilla. Samoin turvapaikka- ja muuttoliikeasiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö.
  • EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan Horisontti-ohjelman rahoitusta on kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi annettava avoimen kilpailun perusteella, ei tasajakona eri jäsenmaihin.
  • Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen. Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan, et saa hyötyjäkään.