Eurooppalaisuus ja avoimuus ovat Suomen elinehto

Tulosta

Meidän Euroopan unionimme muuttuu. Olemme siirtyneet uuteen ajanjaksoon, pitkään jatkuneesta kriisien selvittelystä uuden Euroopan hahmottelemiseen. EU:n talous kasvaa, työllisyys kohenee ja kilpailukyky paranee. Ulkoisten paineiden koetaan jopa työntävän eteenpäin EU:n integraatiota. Keskustelu EU:n tulevaisuudesta on saanut uutta vauhtia, myös Brysselin ulkopuolella.

Euroopan komissio julkaisi keväällä 2017 valkoisen kirjan EU:n tulevaisuudesta. Sitä seurasi viisi keskusteluasiakirjaa, joissa hahmoteltiin mahdollisia kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia eri politiikkalohkoilla. Niistä saadun palautteen perusteella komissio aikoo luonnostella ehdotuksia etenemisestä.

Keskustelu unionin tulevaisuudesta käy vilkkaana eri jäsenmaissa ja eri tahojen puolesta. Elinkeinoelämä on myös aktiivisesti mukana tässä keskustelussa. Julkistetussa raportissa Näkemyksiä EU:n tulevaisuudesta on koottu Elinkeinoelämän keskusliiton näkemyksiä aiheista, jotka ovat tällä hetkellä tulevaisuuskeskustelun keskiössä.

Raportissa nostettujen aiheiden lisäksi työ jatkuu aktiivisesti myös muiden Euroopalle tärkeiden aiheiden, kuten energian ja ilmaston, kiertotalouden ja digitaalisten sisämarkkinoiden parissa. Tätä työtä tarvitaan sen varmistamiseksi, että meillä eurooppalaisilla on tulevaisuudessa mahdollisimman paljon vapauksia ja vaihtoehtoja, joiden varaan hyvinvointi rakennetaan. Suomalainen hyvinvointi rakentuu eurooppalaisten sisämarkkinoiden, kansainvälisen yhteistyön ja kaupankäynnin varaan.