Ilmastonmuutos

Tulosta

Tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Euroopassa ja maailmalla. Vaikutetaan sen puolesta, että EU:n päästöt saadaan nettonollaan vuoteen 2050 mennessä.

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi. Muuta mahdollisuutta ei ole.

Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä. Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen Euroopassa.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun kiertotalous toimii hyvin, luonnonvaroja, raaka-aineita ja energiaa säästyy. Kiertotalouden avulla voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää.

Tavoitteemme EU:n ilmastopolitiikassa:

  • Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä käytäntöjä, joita on syytä levittää.
  • Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät, kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat kasvavat.
  • Toteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti.
  • Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan, jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis lainsäädännön pullonkaulojen purkamista mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta.
  • Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin ja vientiin.