Euroopalle menestystä maailmanmarkkinoilla

Tulosta

Kauppapolitiikassaan EU:n on entistä tehokkaammin hyödynnettävä globaalia neuvotteluvoimaa sekä edistettävä tasapuolista kilpailuasemaa kansainvälisillä markkinoilla.

EK:n näkemys

  • EU:n kilpailukyky edellyttää EU:n aseman vahvistamista globaaleilla foorumeilla ja maailmankaupassa.
  • Työtä protektionismin torjumiseksi tulee jatkaa EU:n sisällä ja etenkin ulkoisissa kauppasuhteissa. Kaupan ja investointien esteitä on raivattava systemaattisesti.
  • Suomen kannalta paras vaihtoehto on kaupan vapauttaminen Maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa.
  • EU:n on kehitettävä taloussuhteita erityisesti Venäjän, Kiinan, USA:n, Intian, Brasilian ja Japanin kanssa. Käynnissä olevista kahdenvälisissä vapaakauppaneuvotteluissa etusijalle on asetettava sopimukset USA:n ja Japanin kanssa.

Globaalissa taloudessa EU:n ja Suomen menestys ratkaistaan viime kädessä maailmanmarkkinoilla. Osana EU:ta olemme hyötyneet siitä, että EU on saanut hyviä tuloksia kaupan vapauttamisessa ja taloussuhteiden tiivistämisessä.

Maailmantalouden yskiessä protektionismi on kiristymässä. Voidakseen ajaa Euroopan etua EU:n on käytettävä tehokkaasti neuvotteluvoimaansa muiden talousmahtien rinnalla.

Perinteisten kilpailijoiden ohella Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka kirivät Eurooppaa kiinni monilla talouden aloilla. On tärkeää, että eurooppalaiset yritykset eivät jää alakynteen sen takia, että EU:n sisäinen sääntely tuo niille kilpailuhaittoja.