Kilpailukykyinen yritysrahoitus on elinehto

Tulosta

EU:n toimet rahoitusmarkkinoiden vakauden, luotettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi ovat perusteluja. Uutta lisäsääntelyä ei kuitenkaan enää tarvita, vaan fokus on siirrettävä talouskasvuun.

EK:n näkemys

  • Pääomamarkkinoiden merkitys kasvaa pankkirahoituksen supistuessa. EU:n tulee tukea pääomamarkkinoiden markkinaehtoista kehitystä.
  • EU:n tulee tehdä kattavat vaikutusarviot nykyisestä rahoitusmarkkinasääntelystä ja tarvittaessa purkaa ylilyönnit. Myös uuden sääntelyn on perustuttava vaikutusarvioihin. Yritysten rahoitusta vaikeuttavaa uutta sääntelyä ei tule toteuttaa.
  • Rahoitusmarkkinavero on yksiselitteisen haitallinen sekä pääomamarkkinoille että EU:n kilpailukyvylle. Maksajia olisivat yritykset ja kotitaloudet.

Rahoitusmarkkinoiden valuvikoja on korjattu massiivisella sääntelyohjelmalla. Nyt onkin aika siirtää painopiste kriisistä kasvuun. Eurooppalaisia pääomamarkkinoita tulee kehittää ja rahoitusmahdollisuuksia parantaa. Sen sijaan, että lainsäädäntöä jatkuvasti lisätään, on varmistettava nykysääntelyn toimivuus ja yhdenmukainen soveltaminen.

Pankkiunionin toteuttaminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan lisätä luottamusta rahoitusmarkkinoihin ja vahvistaa euron vakautta. Yksityisen sektorin tulee kantaa riskinsä itse ja kunkin maan vastata omista ylilyönneistään.

Kaikkien jäsenmaiden pankkijärjestelmät on saatettava terveelle pohjalle, eikä järjestelmä saa houkutella vapaamatkustamiseen asiansa hyvin hoitaneiden kustannuksella.

Tutustu EK:n näkemyksiin siitä, kuinka rahoituksen saatavuutta tulisi parantaa.