Vähemmän mutta parempaa sääntelyä

Tulosta

Kovissa uudistuspaineissa EU:lla ei ole varaa tuhlata voimavarojaan tehottomaan ja ylimitoitettuun sääntelyyn. Jatkossa kaivataankin vähemmän mutta parempaa sääntelyä.

EK:n näkemys

  • Kaikkien keskeisten EU-instituutioiden on sitouduttava määrällisiin tavoitteisiin sääntelyn vähentämiseksi. Sääntelyä on vähennettävä keskimäärin 2 % vuodessa. ”1 velvoite tai sääntö sisään, 2 ulos” -periaate on saatava käytäntöön.
  • Lainsäädännössä tehdyt ylilyönnit on purettava ja voimassa olevan sääntelyn laatua on parannettava.
  • Lainsäädäntövalmistelussa on huomioitava vaikutukset kilpailukykyyn ja työllisyyteen. On arvioitava tehokkaammin sääntelyn kilpailukyky- ja työllisyysvaikutukset sekä sääntelyn tasapuolisuus niin EU:n sisällä kuin kansainvälisestikin. EU:lla ei ole enää varaa olla valitsematta päätöksenteossaan kustannustehokkaimpia ratkaisuja.
  • Uuden lainsäädännön on kannustettava innovaatioihin.
  • Komission paremman sääntelyn uudistusohjelma on toimeenpantava mahdollisimman nopeasti. Uusi sopimus EU:n toimielinten välisestä yhteistyöstä on saatettava voimaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Sääntelyn laadun parantaminen on edellytys sille, että luottamus EU:hun ja sen kannatus palautuvat. Yrityksille on voitava taata entistä vakaampi ja ennakoitavampi toimintaympäristö, jossa poliittinen riski vähenee merkittävästi. Muuten investointien houkuttelu ei onnistu.

EU:ssa on arvioitava kriittisesti tehtyjä päätöksiä ja olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kriisin aikana kiireessä tehdyt ratkaisut eivät ole olleet pidemmällä tähtäimellä parhaita mahdollisia esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden osalta.

EU voi parhaiten olla pk-yritysten asialla etenemällä byrokratian purkutalkoissa sanoista tekoihin.