Sisämarkkinat

Tulosta

Sisämarkkinat takaavat, että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat liikkua vapaasti EU:n alueella. Kun ne toimivat tehokkaasti ja sujuvasti, vienti ja tuonti on helppoa. Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt tehdään yhdessä.

Sisämarkkinoiden ansiosta 5 miljoonan asukkaan Suomella on 100-kertaiset kotimarkkinat yli 500 miljoonan ihmisen EU-alueella. Se tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia. Kuluttajille sisämarkkinat tuovat edullisempia hintoja ja enemmän valinnanvaraa.

Vapaan liikkuvuuden ansiosta EU:n sisällä ei työlupia tarvita. On helppoa siirtyä töihin toiseen EU-maahan. Opiskelu EU-alueella järjestyy joustavasti.

Digitalisaatiolla on iso tehtävä EU:n sisämarkkinoilla. Datan liikkumista on helpotettu. Samalla on parannettu yksityisyyden suojaa. Tekoäly ja muut uudet teknologiat valjastetaan hyödyttämään kaikkia.

Tavoitteemme EU:n sisämarkkinoilla

Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys, mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille. Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle:

  • Turvataan ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja rahavirtojen vapaa liikkuminen. Päästetään myös data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että yritysten välinen kilpailu toimii.
  • Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota takapakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne, missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään kiinni siitä, mitä on sovittu.