Työelämää säännellään jo hyvin kattavasti EU:ssa

Tulosta

Työelämää säännellään EU-tasolla peräti 70 direktiivillä. Lisäsääntelyyn ei ole tarvetta, sillä nykylainsäädäntö ulottuu jo nyt laajalle.

EK:n näkemys

  • Sääntelyn sijaan EU:n tulee tukea joustavien työmarkkinoiden luomista toimin, joilla parannetaan niiden toimivuutta, tuottavuutta sekä työvoiman saatavuutta. Esimerkiksi ns. joustoturvaperiaatteen (flexicurity) toteutumista tulee tukea.
  • Jäsenmailla tulee jatkossakin säilyä päävastuu työmarkkinoiden sääntelystä ja kehittämisestä. Palkkaus kuuluu kansallisten työmarkkinaosapuolten päätösvaltaan.
  • EU pystyy vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä helpottamalla työvoiman liikkuvuutta ja työperäistä maahanmuuttoa. Harmonisointi ei saa kuitenkaan johtaa joustamattomaan EU-tason sääntelyyn eikä mahdollistaa perusteetonta sosiaaliturvaoikeuksien hyödyntämistä.
  • EU:n tulee aktiivisesti hakea onnistuneita hyviä käytänteitä ja edistää niiden yleistymistä.
  • Eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelua on jatkettava ja kehitettävä. Työmarkkinaosapuolet tuntevat parhaiten omien kansallisten järjestelmien vahvuudet, heikkoudet, kehittämistarpeet ja työpaikkojen arjen.

EU-tason sääntely on kattavaa ulottuen työajan pituudesta, vuosilomista aina työsuojeluun ja henkilöstön informointiin. Myös olemassa olevaa sääntelyä on syytä arvioida kriittisesti, kun globaalissa kilpailuympäristössä tapahtuu muutoksia.

Eri jäsenmaiden työmarkkinajärjestelmät poikkeavat toisistaan ja EU:n tulee tunnustaa nämä erot. Parhaat tuottavuutta ja joustavuutta lisäävät ratkaisut löydetään toimiala-, yritys- ja työpaikkakohtaisesti.

Talouskriisi on paljastanut ongelmia monen EU-maan työmarkkinoiden toiminnassa. EU:n tulee kannustaa jäsenmaita kansallisiin rakenneuudistuksiin, jotta ne saavat ratkaistua mm. nuorisotyöttömyyteen, huoltosuhteen heikkenemiseen, eläkkeiden rahoittamiseen ja työurien pidentämiseen liittyvät ongelmat. Samalla on kunnioitettava työnjakoa, jossa sosiaaliturvajärjestelmien uudistaminen kuuluu kansalliseen päätösvaltaan.