Varautuminen brexitiin

Tulosta

Britannia on päättänyt jättää Euroopan unionin. Erosopimuksen hyväksymisprosessi on käynnissä.

Yritysten on varauduttava kahteen erilaiseen lopputulokseen:

  • Erosopimus saadaan voimaan. Tämän jälkeen alkaa siirtymäaika, joka kestää ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Siirtymäajalla yritysten kannalta tilanne säilyy käytännössä nykyisenlaisena: Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan. Britannia ei kuitenkaan osallistu enää EU-päätöksentekoon.
  • Jos erosopimusta ei hyväksytä Britannian parlamentissa, siirtymäkautta ei tule. Tällöin toteutuu sopimukseton ero, ns. no deal -tilanne 31.1.2020.

Erosta aiheutuu molemmissa tapauksissa seurauksia sekä Britanniassa että EU:ssa. Muutokset tulevat voimaan joko 31.1.2020 (sopimukseton ero) tai 1.1.2021 alkaen (erosopimus saadaan aikaan).

Tällaisia seurauksia voivat olla esimerkiksi:

  • Toimet EU:n ja Britannian välisellä uudella ulkorajalla, kuten tullaukset, tarkastukset ja verot, ja niihin liittyvä lisääntynyt byrokratia.
  • Britannian myöntämien lupien ja todistusten voimassaolon tai henkilötietojen siirtoa koskevat muutokset.
  • Kansalaisten maahantulon ehtojen muuttuminen.

Britannia voi myös pyytää neuvotteluille lisäaikaa. Pyynnön hyväksyminen edellyttää muilta EU-mailta yksimielisyyttä.

Lisätietoa EK:n sivuilta:
Tarkistuslista, jonka avulla arvioida ”no deal” -vaikutuksia yrityksen toimintaan
Varautumista sopimuksettomaan brexitiin jatkettava
Henkilöstietojen ja IPR-oikeuksien liikkuvuus no deal-tapauksessa
 Muut brexit-uutisemme 

Brexit-varautumista koskevaa hyötytietoa muilla sivustoilla
Euroopan komissio on kehottanut myös yrityksiä tehostamaan valmistautumistaan brexitiin ja varautumaan kaikkiin eri vaihtoehtoihin.

Saksan kauppakamarin brexit-varautumislista yrityksille
Are you ready for BREXIT? IHK checklist for companies
Britannian ”no deal” -sivusto ja eri aloja koskevat varautumisilmoitukset
How to prepare if the UK leaves the EU with no deal
Valtioneuvoston kanslian brexit-sivusto
Tietoa brexitistä
Information about Brexit
Ulkoministeriön brexit-sivusto
Brexit – Ison-Britannian ero Euroopan unionista
Tullin brexit-sivusto
Brexit ja sen vaikutukset tulliselvitykseen
Verohallinnon brexit-sivusto
Ulkomaankaupan arvonlisäverotus
BusinessEuropen keräämiä yritysesimerkkejä sopimuksettoman brexitin vaikutuksista
Consequences of a cliff-edge Brexit – Company examples