Palkitseminen

Tulosta

Työstä palkitaan yleensä rahasuorituksena tai rahanarvoisina etuina, mutta palkitseminen voi olla myös aineetonta. Työnantajan tulee kiinnittää huomiota palkan lisäksi palkkauksen ja muun palkitsemisen kokonaisuuteen.

Palkkausjärjestelmillä pyritään palkkojen porrastukseen, joka on kannustava ja koetaan oikeudenmukaiseksi. Tällöin palkka perustuu työn vaativuuteen, henkilön pätevyyteen ja työn tuloksiin.

Palkan tai palkitsemisen peruste Palkanosa
Itse työ eli mitä tehdään = työn vaativuus Työ- tai tehtäväkohtainen palkanosa
Henkilö eli miten tehdään = henkilön pätevyys ja suoriutuminen Henkilökohtainen palkanosa
Työn tulos eli mitä saadaan aikaan = organisaation, ryhmän tai yksilön aikaansaama tulos Erilaiset palkkiot ja muuttuvat palkanosat

Yrityksen palkkapolitiikalla tarkoitetaan periaatteita ja toimenpiteitä, joihin palkkaus yrityksessä perustuu. Palkkapolitiikka ohjaa esimiehiä palkkaukseen liittyvissä ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitamiseen liittyvät vastuut. Samoin se kertoo, miten työntekijä voi vaikuttaa omaan palkkaansa ja sen kehittymiseen.

Palkitsemisen tulee olla yrityksissä suunnitelmallista ja sen tulee kattaa kaikki henkilöstöryhmät. Yritysten on huolehdittava palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiensä ylläpidosta ja toimivuudesta.