Pk-edunvalvonta

Tulosta

Byrokratian purku, julkisen talouden tervehdyttäminen, kannustava verotus, riittävä rahoitus ja joustavammat työmarkkinat ovat keskeisiä tavoitteita, joita pk-jäsenyritykset haluavat EK:n ajavan.

EK:n tehtävänä on yhdessä jäsenliittojensa kanssa vaikuttaa sen puolesta, että yrittäjien tarpeet, huolet ja ratkaisuehdotukset huomioitaisiin entistä paremmin päätettäessä esimerkiksi verotuksesta, työnantajavelvoitteista, energiakustannuksista, luvituksesta ym. hallintoprosesseista, koulutuksesta, sote-järjestelmästä tai edistettäessä kansainvälistymistä, digitalisaatiota tai vaikkapa cleantechiä.

Toukokuussa 2018 julkaistuun yrittäjyysohjelmaan (”Tie auki työllistäville pk-yrittäjille”) on koottu tärkeimmät pk-yrityksiä koskevat tavoitteet, joita haluamme tuoda eduskuntavaalikeskusteluun ja Suomen tulevaan hallitusohjelmaan. Esittämiemme uudistusten lähtökohtana on työllistämisen ja kasvuhakuisen pk-yrittäjyyden yhteys. On koko Suomen elinehto, että työpaikkoja tarjoaville pk-firmoille tarjotaan parhaat mahdollisuudet kasvaa, uudistua ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.

Jäsenyritykset ääneen

EK:n esittämät näkemykset ja ratkaisuehdotukset perustuvat jatkuvaan vuoropuheluun toimialaliittojemme ja jäsenyritystemme kanssa.

Sadasta eturivin pk-yrittäjästä koostuva Yrittäjävaltuuskunta ja sen työryhmät ovat avainasemassa välittämässä meille jäsenistön näkemyksiä. Elinkeinoelämän foorumit taas ovat yhdessä kauppakamarien kanssa toteutettava toimintamuoto, jolla EK kohtaa jäsenyrityksiään eri puolilla Suomea.

EK:n pk-edunvalvonnan tavoitteet pohjautuvat jäsenyritysten näkemyksiin. Näiden kartoittamiseen tarvitaan aktiivista tutkimus- ja selvitystoimintaa, jotta monimuotoisen pk-kentän tarpeet tunnistettaisiin mahdollisimman kattavasti.

Kehitämme myös uusia työkaluja ja toimintamalleja, joilla saamme jatkossa entistä laajemman yrittäjäjoukon dialogiin kanssamme. Tästä esimerkkinä on Yrittäjäpaneeli.