Pk-edunvalvonta

Tulosta

Byrokratian purku, julkisen talouden tervehdyttäminen, kannustava verotus, riittävä rahoitus ja joustavammat työmarkkinat ovat keskeisiä tavoitteita, joita pk-jäsenyritykset haluavat EK:n ajavan.

EK:n tehtävänä on yhdessä jäsenliittojensa kanssa vaikuttaa sen puolesta, että yrittäjien tarpeet, huolet ja ratkaisuehdotukset huomioitaisiin entistä paremmin päätettäessä esimerkiksi verotuksesta, työnantajavelvoitteista, energiakustannuksista, luvituksesta ym. hallintoprosesseista, koulutuksesta, sote-järjestelmästä tai edistettäessä kansainvälistymistä, digitalisaatiota tai vaikkapa cleantechiä.

EK:n Yrittäjyyslinjauksiin on koottu tärkeimmät pk-yrityksiä koskevat tavoitteet, joita ajamme hallituskauden 2015 – 2019 aikana. Sääntelyn järkeistäminen, julkisen sektorin tervehdyttäminen, kannustava verotus, monipuolinen yritysrahoitus sekä työmarkkinoiden ennakkoluuloton uudistaminen ovat EK:n pk-jäsenistön määrittämiä prioriteetteja. Näitä kehittämällä Suomeen on mahdollista luoda toimintaympäristö, jossa pk-yritysten kannattaa tuottaa, työllistää, investoida ja innovoida.

Toki elämme ajassa ja suuntaamme toimintamme sinne, missä kulloinkin tarvitaan työnantajayritysten yhteistä ääntä. EK:n ajankohtaiset kannanotot ovat päivittäin luettavissa etusivultamme.

Jäsenyritykset ääneen

EK:n esittämät näkemykset ja ratkaisuehdotukset perustuvat jatkuvaan vuoropuheluun toimialaliittojemme ja jäsenyritystemme kanssa.

Sadasta eturivin pk-yrittäjästä koostuva Yrittäjävaltuuskunta ja sen työryhmät ovat avainasemassa välittämässä meille jäsenistön näkemyksiä. Elinkeinoelämän foorumit taas ovat yhdessä kauppakamarien kanssa toteutettava toimintamuoto, jolla EK kohtaa jäsenyrityksiään eri puolilla Suomea. Kehitämme myös uusia työkaluja ja toimintamalleja, joilla saamme jatkossa entistä laajemman yrittäjäjoukon dialogiin kanssamme. Tuorein uudistus liittyy Yrittäjäpaneelin käynnistämiseen.

Suomi uudelle vuosisadalle yrittäjyyden voimin

Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Yrittäjyys on avainasemassa seuraavallakin vuosisadalla, kun rakennamme maallemme entistä parempaa tulevaisuutta. Siksi EK tuo esille osaamisen ja yrittämisen teemoja omissa juhlavuoden tapahtumissaan.