Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka -yksikkö

Tulosta

Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka -yksikössä vaikutetaan laajasti pk-työnantajien toimintaedellytysten puolesta. Yrittäjyysasiantuntijoiden ohella yksikössä on vankka joukko energia-, ympäristö- ja liikennealan osaajia.

Pieniä ja keskisuuria työnantajayrityksiä koskevaa vaikuttamistyötä tekee koko EK, mutta työtä koordinoi PK-johtajan Jouni Hakalan johtama Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka -yksikkö.

Johtavan asiantuntijan Jari Huovisen vetämän Yrittäjyys-ryhmän ydintoimintaa on yrityskyselyihin perustuvan tutkimustiedon tuottaminen edunvalvonnan selkänojaksi. Tiimin vastuulla on myös EK:n aluetoiminta. Alueilla keskeinen toimintamuotomme ovat kauppakamarien kanssa järjestettävät Elinkeinoelämän foorumit, joiden tavoitteena on varmistaa vuorovaikutus ja tiedonkulku eri puolilla maata toimivien jäsenyritysten kanssa. Olemme myös käynnistäneet Uudistumisareenan, jossa haemme keinoja vauhdittaa muutosvaiheessa olevien pk-yritysten uudistumista ja kasvua.

Työmme taustavoimana toimii EK:n Yrittäjävaltuuskunta ja sen työryhmät.