Uudistumisareena

Tulosta

Yritysten uudistumisen ja kasvun tukeminen on EK:n strategian ytimessä. Keinoja tälle haetaan EK:n Uudistumisareenan kautta, jonka keskiössä ovat yrittäjyys ja omistajuus Suomen elinkeinoelämää uudistavana voimana.

Startupit, suuryritykset ja pk-konkarit yhteen

Suomen pk-kentässä on paljon kasvupotentiaalia, joka ei eri syistä vielä pääse konkretisoitumaan. Yksinyrittäjiä on paljon, samoin vakiintuneen vaiheen konkareita. Eteneminen pienestä yrityksestä keskisuureksi on hidasta – keskisuurten yritysten osuus onkin Suomessa huomiota herättävän pieni.

Kuinka virittää pk-sektori vauhdikkaampaan kasvuun? Uskomme yritysten yhteisvoimaan, verkottumiseen ja uudentyyppisiin kumppanuuksiin. Uudistumisareenan kantavana teemana onkin saada elinkaaren eri vaiheissa olevat yritykset yhdistämään voimansa ja vahvuutensa.

Kumppanuudet hyödyttävät kaikkia. Yhteistyö startupin kanssa voi olla todellinen kiihdytyskaista niin pk-yrityksen kuin suuren konserninkin uudistumiselle. Nuoret kasvuyrittäjät tuovat arvokasta täydentävää osaamista mm. digitalisaation haasteisiin.

Startup-yritys taas hyötyy asemansa vakiinnuttaneesta pk-kumppanista, jonka kanssa se voi päästä harppaamaan nopeasti aitoihin asiakkuuksiin ja hyötyä konkarin bisneskokemuksesta ja verkostoista.

Uudistajat-käsikirjassa olemme selvittäneet pk-yritysten startup-yhteistyön eri vaihtoehtoja ja toimintamalleja. Jo vuonna 2014 viritimme suuryritysten ja startupien kumppanuuksia Erilaiset-käsikirjalla. Lue, mitä eri toimialojen edelläkävijät kertoivat kokemuksistaan.

Uusia kasvun suuntia ilmastobisneksestä ja muista megatrendeistä

Uudistumisareenassa haetaan kasvumahdollisuuksia, joita digitalisaatio, ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen ja muut megatrendit luovat.

Yksi ajankohtaisista hankkeistamme liittyy ilmastobisnekseen. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän liiketoiminnan ajateltiin pitkään koskevan ennen muuta sellaisia yrityksiä, jotka ovat varta vasten erikoistuneet ympäristöratkaisuihin. Sittemmin näkökulma on avartunut: yhä useampi perinteisten toimialojen yritys hakee itselleen vähähiilisyydestä kilpailuetua ja uutta kasvua. Pk-yritysten ilmastobisnestä kartoittaneet hankkeemme tulokset on koottu www.ilmastobisnes.fi -sivustolle.

Yrityskyselyillä tietoa pk-kentän tarpeista

Tutkimustoiminta on olennainen osa Uudistumisareenaa. Olemme selvittäneet mm. yritysten digiosaamisen nykytilaa sekä cleantech-liiketoiminnan yleisyyttä pk-kentässä.