Uudistumisareena

Tulosta

Yritysten uudistumisen ja kasvun tukeminen on EK:n strategian ytimessä. Keinoja tälle haetaan EK:n Uudistumisareenan kautta, jonka keskiössä ovat kasvuhakuinen yrittäjyys sekä eri kehitysvaiheessa olevien yritysten verkostotalous.

Startupit, suuryritykset ja pk-konkarit yhteen

Suomen pk-kentässä on paljon kasvupotentiaalia, joka ei eri syistä vielä pääse konkretisoitumaan. Yksinyrittäjiä on paljon, samoin vakiintuneen vaiheen konkareita. Eteneminen pienestä yrityksestä keskisuureksi on hidasta – keskisuurten yritysten osuus onkin Suomessa huomiota herättävän pieni.

Kuinka virittää pk-sektori vauhdikkaampaan kasvuun? Uskomme yritysten yhteisvoimaan, verkottumiseen ja uudentyyppisiin kumppanuuksiin. Uudistumisareenan kantavana teemana onkin saada elinkaaren eri vaiheissa olevat yritykset yhdistämään voimansa ja vahvuutensa.

Kumppanuudet hyödyttävät kaikkia. Yhteistyö startupin kanssa voi olla todellinen kiihdytyskaista niin pk-yrityksen kuin suuren konserninkin uudistumiselle. Nuoret kasvuyrittäjät tuovat arvokasta täydentävää osaamista mm. digitalisaation haasteisiin.

Startup-yritys taas hyötyy asemansa vakiinnuttaneesta pk-kumppanista, jonka kanssa se voi päästä harppaamaan nopeasti aitoihin asiakkuuksiin ja hyötyä konkarin bisneskokemuksesta ja verkostoista.

Uudistajat-käsikirjassa olemme selvittäneet pk-yritysten startup-yhteistyön eri vaihtoehtoja ja toimintamalleja. Lue, mitä eri toimialojen edelläkävijät kertoivat kokemuksistaan.

Uusia kasvun suuntia ilmastobisneksestä ja muista megatrendeistä

Uudistumisareenassa haetaan kasvumahdollisuuksia, joita digitalisaatio, ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen ja muut megatrendit luovat.

Ilmastobisneksen vauhdittaminen on yksi painospisteistämme. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän liiketoiminnan ajateltiin pitkään koskevan ennen muuta sellaisia yrityksiä, jotka ovat varta vasten erikoistuneet ympäristöratkaisuihin. Sittemmin näkökulma on avartunut: yhä useampi perinteisten toimialojen yritys hakee itselleen vähähiilisyydestä kilpailuetua ja uutta kasvua. Pk-yritysten ilmastobisnestä kartoittaneen hankkeemme tulokset on koottu www.ilmastobisnes.fi -sivustolle.

EK:lla ja Kasvuryhmällä yhteinen kasvun agenda

Kasvuryhmä ja EK ovat yhteisellä asialla – kumpikin jakaa tavoitteen kiihdyttää suomalaisten yritysten kestävää kasvua ja uudistumista, ja sitä kautta vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Tutustu julkaisuumme, jossa EK:n ja Kasvuryhmän jäsenyritykset jakavat kokemuksiaan kasvusta.