Ilmastobisnestä pk-yrityksille

Tulosta

Meneillään on etsikkoaika, kun ilmasto- ja ympäristöbisneksen markkinaosuuksia jaetaan. EK hakee keinoja siihen, kuinka suomalainen pk-sektori saadaan mahdollisimman kattavasti mukaan vähähiiliseen liiketoimintaan.

Ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöuhkien torjunta koskettaa yrityksiä eri tavoin. Yhtäältä se on tuonut tiukempaa sääntelyä ja lisää kustannuksia. Toisaalta monille suomalaisyrityksillekin on avautunut ennennäkemätön globaali markkinamahdollisuus. Kilpailu on kireää, mutta kasvuvauhtikin kiihtyy.

Ilmastobisnes valtavirtaistuu

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän bisneksen ajateltiin pitkään koskevan ennen muuta sellaisia yrityksiä, jotka ovat varta vasten erikoistuneet ympäristöratkaisuihin. Sittemmin näkökulma on avartunut: yhä useampi perinteisten toimialojen yritys hakee itselleen vähähiilisyydestä kilpailuetua ja uutta kasvua. Edelläkävijöiden läpimurtoja on jo nähty laidasta laitaan – biodieselistä nyhtökauraan ja kierrätysmuotiin.

Paineet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvavat entisestään. Ilmiö tulee koskettamaan tavalla tai toisella joka ikistä suomalaista yritystä. Sekä asiakkaiden että viranomaisten asettamat ympäristövaatimukset kiristyvät. Kysymys kuuluu, mukaudutaanko siihen passiivisesti vai käännetäänkö se kasvun ajuriksi ja kilpailueduksi.

Pk-yritykset voivat edetä ilmastobisneksen suuntaan kahta kautta: pienentämällä oman yritystoiminnan ilmastohaittoja tai kehittämällä ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös omien asiakkaiden käyttöön.

EK kartoittaa pk-yritysten kokemuksia

EK on käynnistänyt yhdessä Clonet Oy:n kanssa hankkeen, jossa selvitetään sekä syvähaastatteluiden että kyselytutkimuksen keinoin pk-yritysten ilmastobisneksen edellytyksiä. Millaisia vaikutuksia ja liiketoimintapotentiaalia eri alojen pk-yritykset näkevät ilmastonmuutoksen tai muiden ympäristöuhkien torjunnassa? Millaisia esteitä ja haasteita siinä nähdään? Kuinka pk-yrityksiä voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea ilmastobisneksen kehittämisessä? Lue tarkemmin ilmastohankkeemme lähtökohdista.

Hankkeen tulokset julkistetaan syksyllä 2017. Jo sitä ennen esittelemme tällä sivulla pk-yritysten näkemyksiä ja kokemuksia siitä, kuinka eri toimialoilla on tehty päänavauksia ilmastoliiketoiminnan suuntaan:

Käymme ilmastobisnestä koskevaa keskustelua myös laajemmin EK:n jäsenkentässä sekä muiden sidosryhmien kanssa. Onko sinulla näkemyksiä tai pohdintoja yllä oleviin kysymyksiin? Tai voitko vinkata tärkeitä näkökulmia, joita meidän tulisi huomioida selvitystä tehtäessä? Laita meille viestiä tai jatketaan keskustelua somessa tunnuksella #ilmastobisnes.