EK:n yrittäjyystavoitteet vaalikaudella 2019 – 2023

Tulosta

EK on kerännyt työnantajina toimivien pk-yrittäjien näkemykset siitä, millaisia uudistuksia keväällä 2019 valitulta eduskunnalta ja Rinteen hallitukselta odotetaan.

Pk-yrittäjät haluavat osallistua Suomen tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. He haluavat antaa nykyistäkin vahvemman panoksen työllisyysasteen nostamiseksi. Siksi Suomeen tarvitaan EK:n yrittäjyysohjelmaan (ks. julkaisu) kootut uudistukset, jotka vauhdittaisivat pienten ja keskisuurten yritysten etenemistä yli ratkaisevien kasvu- ja työllistämiskynnysten.

Suomessa on reilut 280 000 yritystä, mutta niistä vain 85 000 työllistää ulkopuolisia. Työnantajayritysten määrä on laskenut lähes 6000:lla vuoden 2013 jälkeen. Kehityksen suunta on pakko kääntää, jotta työllisyysaste saadaan nostettua oikealle tasolle.

EK esittää uudistuksia yritysten elinkaaren joka vaiheeseen. Ne kannustaisivat yksinyrittäjiä ryhtymään työnantajiksi ja edelleen kasvamaan yli 20 hengen yrityksiksi, etenemään kohti keskisuurta kokoluokkaa sekä varmistamaan työpaikkojen jatkuvuus myös omistajanvaihdoksissa.

Esimerkkejä tarvittavista toimenpiteistä: 

 • Yrittäjät työllistävät, kunhan se tehdään nykyistä helpommaksi, joustavammaksi ja riskittömämmäksi. Pula osaavasta työvoimasta kärjistyy kaikkialla Suomessa, lähes kaikilla aloilla. Sen ratkaisemiseksi tarvitaan niin muuntokoulutuksen kaltaisia täsmätoimia kuin koko koulutusketjun vahvistamista. Suomeen on saatava myös kansainvälistä työvoimaa, mikä edellyttää saatavuusharkinnasta luopumista. Maahanmuuttajien työllistämiskynnystä on madallettava, mikä auttaa myös kotouttamaan.
 • Paikallinen sopiminen ja palkan sivukustannusten kohtuullistaminen ovat tärkeitä keinoja helpottaa työllistämistä. Yhtä tarpeellista on keventää työnantajan hallintokuormaa esimerkiksi järkeistämällä viranomaisvelvoitteita ja -valvontaa sekä sujuvoittamalla lupakäsittelyä. Siten yrittäjältä vapautuu aikaa pääasiaan – liiketoiminnan kasvattamiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja työllistämiseen.
 • Pitkän linjan yrittäjät ovat vakaita työllistäjiä, joiden varassa on monen pienemmän paikkakunnan työpaikat. Peräti 16 000 pk-yrittäjää on kuitenkin omistajanvaihdoksen edessä. Suomi on vaarassa menettää tuhansia yrityksiä työpaikkoineen, ellei niitä saada siirtymään uusiin käsiin. Omistajanvaihdosten pullonkaulojen ratkaiseminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa alkaen oppilaitosten ”jatkajakouluista” aina perintöveron asteittaiseen poistamiseen asti.
  EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho (Rukakeskus Oy/Pyhätunturi Oy).

  ”Kenttä on puhunut. Esittämiemme uudistusten lähtökohtana on kasvuhakuisen yrittäjyyden ja työllistämisen välinen linkki. On koko Suomen elinehto, että työllistäville yrityksille tarjotaan parhaat kannusteet kasvaa,uudistua ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa”, alleviivaa EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho.

  Aho haastaa yhteisiin talkoisiin.

  ”Vastakkainasettelun sijaan on löydettävä keinot, jotka palvelevat pitkällä tähtäimellä kaikkien etua. Pk-sektorilla on tähän hyvät lähtökohdat: pienissä firmoissa johto ja henkilöstö ovat tottuneet tiiviiseen vuoropuheluun ja joukkuepeliin.”

  Toukokuussa 2018 julkistettu yrittäjyysohjelma täydentää Kari Jussi Ahon johdolla valmisteltua Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelmaa (www.ek.fi/omistajuus).

  EK:n yrittäjyystavoitteet eduskuntavaaleissa 2019:
  Tie auki työllistäville pk-yrittäjille


Lisätiedot: