Julkistalouden kestävyys vähitellen vahvistumassa

Tulosta

Julkiseen talouteen syntyi viime vuosikymmenen lopulla sitkeä alijäämä, joka on paisuttanut velkataakkaa. Ongelma johtuu siitä, että julkiset menot kasvavat nopeammin kuin julkiset tulot. Talouskasvun nopeutumisen ja menosäästöjen takia julkistalouden tasapaino-ongelmat ovat jossain määrin lieventymässä. Velkaantuminen uhkaa kuitenkin uudelleen kiihtyä väestön ikääntymisen takia ensi vuosikymmenen jälkipuoliskolla.

EK:n näkemys

  • Hyvinvointiyhteiskuntaa on pakko edelleen uudistaa julkisen talouden vaikeuksien takia. On välttämätöntä jatkuvasti arvioida julkisen sektorin kokoa ja tehtäviä, sillä julkinen sektori on tehdyistä leikkauksista huolimatta edelleen suuri. Julkisten menojen suhde BKT:hen on vuonna 2017 jo noin 55 prosenttia BKT:stä. EU-maista vain Ranskassa menoaste on Suomea korkeampi.
  • Valtiovarainministeriön arvioi, että Suomen menoaste laskee vähitellen vuoteen 2021 noin 54 %:in suhteessa BKT:hen. Menosuhteen tulisi palautua lähelle tasoa, jolle se vakiintui ennen vuoden 2009 taantumaa eli selvästi alle 50% suhteessa BKT:hen.
  • Suomen on ratkaistava julkisen talouden pitkän aikavälin ongelma, ns. kestävyysvaje, joka johtuu väestön ikääntymisestä ja hyvinvointipalvelujen heikosta tuottavuuskehityksestä.