Julkisessa taloudessa sitkeä vaje

Tulosta

Julkiseen talouteen on viime vuosina syntynyt sitkeä alijäämä, joka paisuttaa velkataakkaa. Julkista taloutta varjostaa myös väestön ikääntyminen, jonka takia velkaantuminen uhkaa entisestään kiihtyä. ensi vuosikymmenen jälkipuoliskolla.

EK:n näkemys

  • Hyvinvointiyhteiskuntaa on pakko uudistaa julkisen talouden vaikeuksien takia. On myös välttämätöntä arvioida uudelleen julkisen sektorin kokoa ja tehtäviä. Julkisten menojen suhde BKT:hen on vuonna 2016 jo noin 58 prosenttia BKT:stä, mikä on enemmän kuin missään muussa EU-maassa.
  • Mittavista veronkiristyksistä huolimatta julkiset tulot ovat viime vuosina kasvaneet selvästi hitaammin kuin menot. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteesta on noussut tällä vuosikymmenellä noin 8 prosenttiyksikköä.
  • Vähitellen menosuhteen tulisi palautua lähelle tasoa, jolle se vakiintui ennen vuoden 2009 taantumaa.
  • Suomen on ratkaistava julkisen talouden pitkän aikavälin ongelma, ns. kestävyysvaje, joka johtuu väestön ikääntymisestä ja hyvinvointipalvelujen heikosta tuottavuuskehityksestä. Kyse on siitä, että myös pitkällä aikavälillä julkisen talouden menot ovat suuremmat kuin tulot.