Julkinen velka kääntynyt laskuun

Tulosta

Alijäämä vaihdellut rajusti

Julkisen talouden – valtio, kunnat ja sosiaalirahastot yhteensä – alijäämä vuonna 2018 oli 0,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Se on selvästi vähemmän kuin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen viitearvoa, joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2014 alijäämä oli 3,2 prosenttia BKT:sta.

Suomen julkisen talouden tilasta saa kuitenkin helposti liian myönteisen kuvan. Tämä johtuu siitä, että yksityisen eläkejärjestelmän vuotuinen ylijäämä on sisällytetty julkisen talouden tasapainoon. Eläkejärjestelmien eroavaisuuksien takia vastaavaa korjausta ei useimmissa maissa tehdä.

Oleellista tarkastella vain valtion ja kuntien alijäämää, joka käytännössä kerryttää julkista bruttovelkaa. Tämä eläkevaroista puhdistettu alijäämä on vuonna 2018 noin 2 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon.

Kuntatalouden vaje on viime vuosina pysytellyt noin 0.8 prosentin tuntumassa suhteessa BKT:hen. Valtion alijäämä on vaihdellut rajusti. Vuonna 2018 se oli 1,2 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Sosiaaliturvarahastojen ylijämä oli viime vuosikymmenellä 3½ prosentin tuntumassa. Lähinnä eläkemenojen kasvun takia ylijäämä on supistunut. Vuonna 2018 sosiaalirahastojen ylijäämä oli enää 1,3 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon.

Velkasuhde kääntyi laskuun jo vuonna 2017

Julkisyhteisöjen EDP-velka eli sulautettu bruttovelka nousi 63 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2017. Vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen viitearvo on 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2018 painui 58,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vuonna 2019 valtiovarainministeriö arvioi velkasuhteen laskevan 58,3:in.