Julkinen velka kasvaa

Tulosta

Alijäämä vaihdellut rajusti

Julkisen talouden – valtio, kunnat ja sosiaalirahastot yhteensä – alijäämä vuonna 2017 oi 2,3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Se on vähemmän kuin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen viitearvoa, joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suomen julkisen talouden tilasta saa kuitenkin helposti liian myönteisen kuvan. Tämä johtuu siitä, että yksityisen eläkejärjestelmän vuotuinen ylijäämä on sisällytetty julkisen talouden tasapainoon. Eläkejärjestelmien eroavaisuuksien takia vastaavaa korjausta ei useimmissa maissa tehdä.

Oleellista tarkastella vain valtion ja kuntien alijäämää, joka käytännössä kerryttää julkista bruttovelkaa. Tämä eläkevaroista puhdistettu alijäämä on vuonna 2017 noin 3,2% prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon.

Kuntatalouden vaje on viime vuosina pysytellyt noin ½ prosentin tuntumassa suhteessa BKT:hen. Sen sijaan valtion alijäämä on vaihdellut rajusti nousten viime vuosina jopa yli 4 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Sosiaaliturvarahastojen ylijämä oli viime vuosikymmenellä 3½ prosentin tuntumassa. Lähinnä eläkemenojen kasvun takia ylijäämä on supistunut. Vuonna 2017 sosiaalirahastojen ylijäämä oli enää 1 prosentti suhteessa kokonaistuotantoon.

Velkasuhde taittunee vuonna 2019

Julkisyhteisöjen EDP-velka eli sulautettu bruttovelka sen sijaan nousi 64,7 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2017. Vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen viitearvo on 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtiovarainministeriö arvioi velkasuhteen nousevan 65,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2019. Sen jälkeen velkasuhde alkaisi hitaasti laskea.