Pääomamarkkinat

Tulosta

Suomalaisille yrityksille on tärkeää, että kotimaiset pääomamarkkinat toimivat tehokkaasti. Virkeät ja tehokkaat pääomamarkkinat myös houkuttelevat ulkomaista pääomaa Suomeen.

EK:n näkemys

  • Finanssikriisiä seurannut sääntelytulva johtaa pääomamarkkinoiden ja yritysten vaihtoehtoisten rahoituslähteiden merkityksen kasvuun.
  • Pääomamarkkinoita on kehitettävä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti lisäämällä markkinoiden houkuttelevuutta entistä laajemmalle sijoittajien ja rahoitusta tarvitsevien yritysten joukolle.
  • Pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä on vahvistettava poistamalla verotuksen aiheuttamia kynnyksiä sekä pääomasijoitustoiminnan edellytyksiä parantavilla ja kannustavilla toimenpiteillä.
  • Pörssin houkuttelevuutta on parannettava ja listautumiskynnystä on alennettava ottamalla käyttöön pienten pörssiosinkojen verovapaus yksityishenkilöille sekä rinnastamalla monenkeskiseen kaupankäyntiin (First North) listautuneen yrityksen osinkoverotus listaamattoman yrityksen osinkoverotukseen.
  • Joukkovelkakirjamarkkinoiden toimintaa on kehitettävä yritysten rahoituslähteiden laajentamiseksi.

Yritys voi tyypillisesti hakea rahoitusta pääomamarkkinoilta sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehdoin. Riskisijoituksia tekevät esimerkiksi pääomasijoituksia tekevät yksityishenkilöt sekä pääomasijoitusrahastot. Yritys voi hakea pääomaa myös pörssilistautumisen tai muulle markkinapaikalle hakeutumisen yhteydessä toteutettavalla osakeannilla tai laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainan.

Pääomasijoitusten merkitys korostuu erityisesti innovaatiotoiminnan, innovaatioiden kaupallistamisen sekä kasvuyritysten rahoituksessa. Pääomasijoitusmarkkinoita tulee kehittää luomalla koti- ja ulkomaisille pääomasijoittajille entistä paremmat toimintaedellytykset. Pääomasijoittajien kannustimilla voidaan lisätä yritysten saatavilla olevan riskirahoituksen määrää ja kasvun edellyttämää liiketoimintaosaamista.

Suomalaisten yritysten listautumisaktiviteetti on ollut vähäistä koko 2000-luvun. Listautuminen voisi uusien rahoitusmahdollisuuksien lisäksi lisätä yrityksen tunnettuutta ja uskottavuutta. Listautumiset viestivät kasvavista ja menestyvistä yrityksistä.

Mielikuva listautumisen ja joukkovelkakirjarahoituksen kustannuksista ja hallinnollisesta taakasta on turhan synkkä. Yrityksiltä puuttuu myös tietoa varsinaista listautumista kevyemmistä vaihtoehdoista, kuten pörssin First North -markkinapaikasta.