Tavoitteena kannustava ja yksinkertainen verojärjestelmä

Tulosta

Verotuksen tärkein tehtävä on fiskaalinen eli julkisen sektorin rahoittaminen. Verotuksella voidaan lisäksi ohjata ihmisten ja koko yhteiskunnan toimintaa. Verotus vaikuttaa siihen, kuinka kannustavaa on työn tekeminen ja yrittäminen. Yhtä lailla käyttäytymistä ohjataan erilaisilla kulutus- ja haittaveroilla.

EK:n näkemys

  • Hyvä verojärjestelmä tekee työn vastaanottamisen aina kannattavaksi, tukee yrittäjyyttä, omistajuutta ja riskinottoa sekä lisää yksityisen sektorin työpaikkoja. Verotus on tärkeä kilpailukykytekijä, kun maat kilpailevat osaajista ja yritysten sijoittumisesta.
  • Hyvän verojärjestelmän periaatteita ovat lisäksi mm. tehokkuus, yksinkertaisuus, suhteellisuus, ennakoitavuus, kontrolloitavuus, yhdenmukaisuus/neutraalisuus sekä läpinäkyvyys.

Verojärjestelmän ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat oikeusvarmuustekijä, jotta verovelvollinen voi etukäteen arvioida veron vaikutuksia. Verotuksen ennustettavuus ja jatkuvuus vaikuttavat etenkin pitkän aikavälin päätöksiin.

Verolainsäädännön tulisi olla niin yksinkertaista kuin mahdollista, ja sen tulisi olla helposti sovellettavaa. Yksikertaisuuden periaatteesta on kuitenkin jouduttu joustamaan monimutkaistuvien taloudellisten ilmiöiden edessä.

Neutraliteetin ja tehokkuuden näkökulmasta laajat veropohjat (lähes kaikki tulot ovat veronalaisia) ja niihin yhdistyvät matalat veroprosentit ovat parempi vaihtoehto kuin kapeat veropohjat korkein verokannoin.

Verotus on myös kilpailukykytekijä. Yritysten kansainvälistyminen on tuonut valtioiden välille verokilpailun. Myös osaajista kilpaillaan. Suomen kaltaisen reuna-alueella sijaitsevan ja vientivetoisen valtion on erityisen tärkeää huolehtia myös verotuksen kilpailukyvystä.