Pääomaverotuksen kannustettava yrittäjyyteen ja omistamiseen Suomessa

Tulosta

Suomessa on laaja veropohja pääomatulojen verotuksessa. Se antaa mahdollisuuden asettaa pääoma- ja yhteisöverokanta kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Viime vuosina pääomatuloverotusta on kuitenkin kiristetty.

EK:n näkemys

  • Osinkoverotuksen tulee kannustaa yrittäjyyteen. Jos osinkoverotusta uudistetaan, yrittäjyyden kannusteet eivät saa vaarantua.

  • Yrittäjyyteen kannustaminen näkyy myönteisesti koko yhteiskunnassa. Kun yritykset menestyvät, syntyy kaivattua talouskasvua ja edellytyksiä pitää työpaikat Suomessa.

Yritys- ja pääomaverotus muodostavat kokonaisuuden, johon kohdistuu voimakas kansainvälinen verokilpailu. Verotus ei saa estää pääoman sijoittamista Suomeen eikä pääoman omistamista Suomessa. Pääomatulojen verotus tulee säilyttää kansainvälisesti kilpailukykyisenä.

Suomessa siirryttiin vuoden 1993 alussa yhtenäisestä tuloverotuksesta eriytettyyn tuloverojärjestelmään. Eriytetyn tuloverojärjestelmän perusperiaatteena on, että luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin.

Pääomatuloihin sovelletaan suhteellista verokantaa (30 % tai 34 %). Ylempää 34 % pääomaveroa peritään yli 30 000 euron pääomatulojen osalta. Pääomatulovero menee kokonaisuudessaan valtiolle.

Pääomatuloja ovat mm. korkotulot, osinkotulot, vuokratulot, jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoitto.