Työelämä

Tulosta

Työelämä ja työmarkkinoiden toiminta perustuu Suomessa työ- ja sosiaalilainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin. Työelämä ja sen sääntely koskettaa kaikkia, jotka tarjoavat työtä tai tekevät työtä.

EK:n näkemys

  • Työelämää koskevaa lainsäädäntöä ja sopimustoimintaa tulee kehittää niin, että yritysten edellytyksiä tarjota työtä ja työllistää voidaan parantaa.
  • Työmarkkinoiden toimivuutta ja häiriöttömyyttä tulee edistää kehittämällä sopimus- ja neuvottelujärjestelmää sekä uudistamalla työrauhasäännöstöä.
  • Työehtosopimuksissa tulee lisätä palkkojen, työaikojen ja muiden työehtojen joustavuutta ja siirtää niitä koskevaa päätöksentekoa enemmän yritys- ja työpaikkatasolle.
  • Työelämän ja työmarkkinoiden sääntelyssä tulee antaa tilaa erilaisille työn teettämisen ja työn tekemisen muodoille.
  • Julkisten hyvinvointipalveluiden ylläpitäminen ja rahoittaminen edellyttää työmarkkinoilla työurien pidentämistä ja työn määrän lisäämistä. Nuorten pääsyä työelämään tulee nopeuttaa, työuran aikana tehdyn työn määrää lisätä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentää.
  • Työvoimaa ja koulutusta koskevassa päätöksenteossa tulee ottaa huomioon yritysten työvoima- ja osaamistarpeet.
  • Työpaikoilla tulee pyrkiä tuottavuuden parantamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen.