EK-SAK-koulutustyöryhmässä hyväksytyt kurssit vuonna 2017

Tulosta

EK – SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUODELLE 2017

EK – SAK -koulutustyöryhmässä on hyväksytty vuoden 2017 ay-koulutukset ja yhteiset koulutukset voimassa olevan yleissopimuksen mukaisesti.

Yleissopimus on solmittu TT:n ja SAK:n välillä. Liitteenä oleva luettelo hyväksytyistä kursseista koskee EK:n jäsenliittoihin kuuluvia yrityksiä entisen TT:n työehtosopimusalueen piirissä. Poikkeuksen muodostaa liitteen lopun mukaiset JHL:n jäseniä koskevat kurssit. JHL-opistossa pidettäviin kursseihin osallistumisoikeus edellyttää JHL:n jäsenyyttä.

Ay-koulutus

EK – SAK -koulutustyöryhmä on yleissopimuksen 7 luvun mukaisesti hyväksynyt liitteen mukaiset kurssit nro:t 1 – 155 ja JHL-kurssit nro:t 177 – 196 sellaiseksi ay-koulutukseksi, johon osallistuville luottamushenkilöille maksetaan yleissopimuksen ay-koulutusta koskevien kohtien mukaisesti korvaus kurssiaikaisesta ansionmenetyksestä ja jolta maksetaan keskusjärjestöjen sopima ateriakustannusten korvaus kultakin kurssipäivältä koulutuksen järjestäjälle.

Edellytyksenä ansionmenetyksen korvauksen ja ateriakustannusten korvauksen saamiselle on, että hakija täyttää yleissopimuksen mukaiset:

a. yleiset korvauksen saamisen edellytykset,

b. osallistujakohtaiset edellytykset, ja

c. kurssikohtaiset edellytykset.

Ateriakustannusten korvauksen suuruudeksi on sovittu 24,90 euroa vuonna 2017.

Yhteinen koulutus

EK – SAK -koulutustyöryhmä on yleissopimuksen 7.2 -kohdan yhteistä koulutusta koskevin edellytyksin hyväksynyt järjestettäväksi liitteen mukaiset kurssit nro:t 156 – 176 ja JHL-kurssit nro:t 197 – 198.

Yleissopimuksen mukaan yhteisille kursseille osallistumisesta sovitaan paikallisesti. Osallistumisoikeus ei ole niin laaja kuin yleissopimuksen mukainen oikeus ay-koulutukseen.

Korvaukset yhteisille kursseille osallistuttaessa määräytyvät yleissopimuksen 7.1 -kohdan mukaan.

EK SAK kurssit 2017 (pdf)