EK-STTK-koulutustyöryhmässä hyväksytyt kurssit vuonna 2017

Tulosta

EK – STTK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUODELLE 2017

EK – STTK -koulutustyöryhmässä on hyväksytty vuoden 2017 ay-koulutukset ja yhteiset koulutukset voimassa olevan työpaikan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Työpaikan yhteistoimintasopimus on solmittu TT:n ja STTK:n välillä. Liitteenä oleva luettelo hyväksytyistä kursseista koskee EK:n jäsenliittoihin kuuluvia yrityksiä entisen TT:n työehtosopimusalueen piirissä.

Ay-koulutus

EK – STTK -koulutustyöryhmä on yhteistoimintasopimuksen 5 luvun mukaisesti hyväksynyt liitteen mukaiset kurssit nro:t 1 – 67 sellaiseksi ay-koulutukseksi, johon luottamushenkilöt saavat sopimuksen ay-koulutusta koskevin edellytyksin osallistua heidän kuukausipalkkaansa vähentämättä ja jolta maksetaan keskusjärjestöjen sopima ateriakustannusten korvaus kultakin kurssipäivältä koulutuksen järjestäjälle.

Etuuksien saamisen edellytyksenä on, että hakija täyttää yhteistoimintasopimuksen mukaiset:

a. yleiset korvauksen saamisen edellytykset,

b. osallistujakohtaiset edellytykset, ja

c. kurssikohtaiset edellytykset.

Ateriakustannusten korvauksen suuruudeksi on sovittu 24,90 euroa vuonna 2017.

Yhteinen koulutus

EK – STTK -koulutustyöryhmä on yhteistoimintasopimuksen 5.2 -kohdan yhteistä koulutusta koskevin edellytyksin hyväksynyt järjestettäväksi liitteen mukaiset kurssit nro:t 68 – 73.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteisille kursseille osallistumisesta sovitaan paikallisesti. Osallistumisoikeus ei ole niin laaja kuin yhteistoimintasopimuksen mukainen oikeus ay-koulutukseen.

Korvaukset yhteisille kursseille osallistuttaessa määräytyvät yhteistoimintasopimuksen 5.1 -kohdan mukaan.

 

EK STTK kurssit 2017