Työsuhteet

Tulosta

Työsopimus voidaan sopia joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että yritykset voivat käyttää pysyvien ja kokoaikaisten työsuhteiden lisäksi myös määräajaksi solmittavia työsuhteita, osa-aikaista työtä ja vuokratyötä.

EK:n näkemys

  • Määräaikaisten työsuhteiden, osa-aikatyön ja vuokratyön käyttö tule turvata eikä niiden käyttöä tule vaikeuttaa lainsäädännössä eikä työehtosopimuksissa.
  • Erilaisia työn teettämisen ja työn tekemisen muotoja tarvitaan, koska yrityksillä on tarvetta sopeuttaa työvoiman kysyntää ja työn määrää asiakkaiden kysynnän vaihteluihin, samoin kuin korvata pysyvissä työsuhteessa olevien poissaoloja ja koska työntekijöillä on tarpeita muunkinlaisiin kuin pysyviin ja kokoaikaisiin työsuhteisiin.

Miksi tarvitaan erilaisia työsuhteita?

Erilaiset ja monipuoliset työsuhde- ja työaikajärjestelyt ja vuokratyövoiman käyttö parantavat yritysten mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi. Sopeuttaminen mahdollistaa myös sen, ettei tuotteiden tai palveluiden kysynnän tilapäinen supistuminen johda vakituisen henkilöstön vähentämiseen.

Yritykset tarvitsevat määräaikaisia työsuhteita monista syistä. Syitä voivat olla sijaisuudet (vuosilomat, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, hoitovapaat, opinto- ja vuorotteluvapaat sekä sairauksista tai muista syistä aiheutuneet poissaolot), asiakkaiden kysyntävaihtelut ja sesonkihuiput, projektit tai muut määräaikaiset hankkeet sekä työharjoittelu ja oppisopimukset. Myös työntekijät itse voivat haluta tehdä muuta kuin pysyvää ja kokoaikaista työtä omien tarpeiden tai elämäntilanteen takia.

Osa-aikaisia työsuhteita tarvitaan etupäässä sen takia, että kysyntä vaihtelee voimakkaasti vuorokaudenajan, viikonpäivän tai vuodenajan mukaan.

Yritykset tarvitsevat vuokratyövoimaa useimmiten sesonkityöhön ja tilapäiseen työvoiman tarpeeseen tai korvaamaan vakituisen henkilöstön lomia tai poissaoloja.

Työntekijöiden motiivina hakeutua vuokratyöhön on usein elämäntilanne tai halua hankkia lisäansioita muun työn tai opiskelun ohessa. Vuokratyö voi olla ratkaisu silloin, jos vakituisen työn saaminen on vaikeaa tai sen hakeminen hankalaa.