Henkilöstöturvallisuus

Tulosta

Henkilöstöturvallisuus on keskeinen osa organisaation turvallisuutta. Henkilöstöturvallisuudella pyritään takaamaan ihmisten turvallisuus ja toimintakyky suojaamalla heitä rikoksilta ja onnettomuuksilta. Lisäksi turvataan organisaation toiminnalle kriittiset henkilöresurssit.

Henkilöstöturvallisuus koostuu esimerkiksi seuraavia asioista:

1) Työntekijöiden, asiakkaiden ja avainhenkilöiden suojaaminen rikoksilta ja onnettomuuksilta
• Asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuus
• Matkustusturvallisuus ja ulkomailla työskentely
– Matkustusasiakirjat
– Turvallisuusohjeet
– Viestintäyhteydet
– Hälytys- ja päivystyspalvelut
– Evakuointiohjeet
– Vakuutukset
– Maiden ja alueiden riskiluokitukset
• Avainhenkilöiden turvallisuus – Yhteystietojen saatavuuden rajoittaminen
(esim. turvakielto, osoitteenluovutuskielto)
– Toiminta uhkaustilanteissa
– Turvallisuustekniikan käyttö
– Henkilösuojaus erityistapauksissa
• Kodin ja perheen turvallisuus – Koti- ja ulkomailla työskenneltäessä
2) Toiminnalle kriittisten henkilöresurssien varmistaminen
• Varahenkilöjärjestelyt ja sijaisuudet
• Tavoitettavuusjärjestelyt
– Hälytysmenettelyt
3) Toiminnan suojaaminen estämällä rikollisten tms. soluttautuminen
• Huolellinen ja laadukas rekrytointimenettely
• Turvallisuusselvitykset
• Salassapitosopimukset
• Huumausainetestaus
• Koeostotoiminta