Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Tulosta

Organisaation toimipaikkoja ja -tiloja tulee suojata riskiarvioihin perustuen kustannustehokkaasti. Tavoitteena on luoda häiriötön ja turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö sekä organisaatiolle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastamisen estäminen.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus koostuu esimerkiksi seuraavista asioista:

1) Toimitilojen turvallisuusluokittelu ja luokituksenmukainen suojaaminen

•  Turvallisuusvyöhykkeiden luominen
•  Kehäsuojausperiaatteen hyödyntäminen

2) Rakenteellinen turvallisuus

•  Ympäristön turvallisuussuunnittelu (sijainti, pysäköinti, lastaus ja purku)
•  Aitojen, porttien, ajoesteiden ja valaistuksen käyttömahdollisuudet
•  Lukitus ja avainhallintamenettelyt
•  Murtosuojaus ja turvallisuusrakenteet
•  Arvosäilytysyksiköt (kassakaapit, turva- ja palosuojakaapit, holvit)
•  Kiinteistötekniikka
•  Väestönsuojelu
•  Esteettömyys

3) Turvallisuusvalvonta

•  Tekninen turvallisuusvalvonta (kulunvalvonta-, rikosilmoitin ja kameravalvontajärjestelmät)
•  Henkilöstön, vierailijoiden ja ajoneuvojen ohjaus alueella ja tiloissa
•  Vartiointi ja valvomotoiminta
•  Kokous- ja neuvottelutilojen turvallisuus

4) Sopimushallinta

•  Ulkoistaminen ja palveluostot
•  Ylläpito- ja huoltosopimukset, tarkastukset
•  Rakennus- ja kunnostushankkeet
•  Vastuukysymykset ja vakuuttaminen