Pelastusturvallisuus

Tulosta

Pelastusturvallisuudella tarkoitetaan tulipalojen tai muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä nopeaa ja oikeanlaista vastetta onnettomuustilanteissa.

Keskeistä on onnettomuusriskien hallinta ennakoinnin, poistamisen, minimoinnin ja vakuuttamisen avulla. Lisäksi on tunnistettava suunnittelu- ja varautumisvelvoitteet sekä huomioitava pelastuslainsäädäntö ja viranomaisten suorittama valvonta. Turvallisuusohjeiston laatiminen ja henkilöstön säännöllinen koulutus onnettomuustilanteiden varalle on tärkeää. Lisäksi yleisten kansalaistaitojen kuten ensiavun ja alkusammutuksen periaatteiden osaamista kannattaa kehittää.

Pelastusturvallisuus koostuu esimerkiksi seuraavista asioista:

1) Pelastussuunnitelma ohjaavana dokumenttina
• Vaaratilanteiden ennakointi
• Työpaikkakohtaiset järjestelyt
• Ulkoalueet (työskentely tai tilaisuudet)
• Varautuminen suuronnettomuuksiin
• Toimenpiteet uhkien torjumiseksi
– Ohjeet
– Rakenteelliset toimenpiteet
– Vastuuhenkilöiden määrittely
– Säännöllinen koulutus
– Vartiointi ja kulunvalvonta
– Ensiapu
– Pelastus-, korjaus-, raivaus- ja huoltotoimet
2) Paloturvallisuus
– Rakennusten paloturvallisuus
– Pelastus- ja sammutuskaluston sekä laitteiden kunnossapito, määräaikaistarkastukset ja huolto
– Tulitöiden turvallisuus
– Luokittelu ja osastointi
– Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
– Kantavien rakenteiden huomioiminen
– Pelastus- ja sammutusjärjestelyt
– Alkusammutuskalusto
– Turva- ja merkkivalaistus
– Turvallisuusopasteet
– Automaattinen sammutuslaitteisto
– Savunpoisto
– Tuhopolttojen ennaltaehkäisy
3) Vakuuttaminen
– Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet ja -ehdot