Tuotannon ja toiminnan turvallisuus

Tulosta

Tuotannon ja toiminnan turvallisuuden tavoitteena on varmistaa turvalliset tuotteet ja palvelut.

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus koostuu esimerkiksi seuraavista asioista:

1) Tuotevastuu ja -turvallisuus
• Huolellisuus- ja ilmoitusvelvoitteet
• Valvontaviranomaiset
• Riskiarviointi
• Merkinnät (esim. CE)
2) Palveluiden turvallisuus
3) Maksuliikenteen turvallisuus
4) Arvo-omaisuuden säilytys
5) Logistiikkaturvallisuus (kuljetus ja varastointi)
• Toimitustapahallinta
• Vastuiden määrittely
6) Verkostot
• Alihankkijat ja palvelutoimittajat
• Sopimushallinta
7) Vakuuttaminen
• Vastuuvakuutukset
• Omaisuusvakuutukset
• Tuotevakuutukset
• Keskeytysvakuutukset
• Projektivakuutukset
• Kuljetusvakuutukset