Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta

Tulosta

Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinnan avulla organisaatio ennaltaehkäisee ja selvittää väärinkäytöksiä, rikoksia tai muita toimintaan vaikuttavia poikkeavia tapahtumia. Kyse on organisaation toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden suojaamisesta sisä- tai ulkopuolisia toimijoita vastaan.

Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta koostuu esimerkiksi seuraavista asioista:

1) Toimintaan, henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuvat haitalliset tapahtumat
• Haitallisten tapahtumien havainnointi, analysointi ja ennalta estäminen
• Ratkaisumallit ja toipuminen
• Raportointi ja oppiminen
– Ulkopuolelta kohdistuvat tapahtumat
– Sisäiset tapahtumat
2) Väärinkäytösten hallintakeinot
• Ennaltaehkäisevät toimet
• Paljastaminen
• Sisäinen tarkastus ja selvitykset
• Yhteistyö viranomaisten kanssa
• Toiminta rikostapauksessa
– Suunnittelu, strategia ja tekniset ratkaisut
– Alustavat selvitykset
– Esitutkintaan johtavat rikostapaukset
– Asianomistajarikokset
– Julkisen syyteoikeuden alaiset rikokset
3) Vakuuttaminen
• Rikosriskit