Ympäristöturvallisuus

Tulosta

Ympäristöturvallisuustoiminnan tavoitteena on ekologisen kestävyyden huomioiminen, asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäristöodotuksiin vastaaminen ja ennakointi. Tämä tarkoittaa ympäristövastuun ottamista, jatkuvaa prosessien ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä, henkilöstön tietoisuuden lisäämistä, sitoutumista standardien periaatteisiin ja avointa viestintää.

Ympäristöturvallisuus koostuu esimerkiksi seuraavista asioista:

1) Kestävän kehityksen periaate (elinkaariajattelu, ekotase)
2) Energiatehokkuus
3) Ympäristövaikutusten huolellinen arviointi
4) Ilmoitus- ja lupamenettelyt
5) Vaarallisten aineiden käsittely ja säilytys
6) Ympäristönsuojelun hallintajärjestelmä ja toimintaohjelma
7) Ilmastonsuojelu ja päästökauppa
8) Vesien ja maaperän suojelu
9) Meluntorjunta ja maisemansuojelu
10) Kemikaalivalvonta
11) Jätehuolto