Nuoren työntekijän palkkaaminen kesäharjoitteluun: työnantajalle kuuluvat maksut 2016

Tulosta

14-15-vuotiaat:

Tapaturmavakuutusmaksu (maksu riippuu työn vaarallisuudesta; keskim. 0,8 % palkasta v. 2016 + ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07 % palkasta)

16-vuotiaat:

• Tapaturmavakuutusmaksu + ryhmähenkivakuutusmaksu
• Työnantajan sairausvakuutusmaksu (2,12 % palkasta v. 2016)

17-vuotiaat:

• Tapaturmavakuutusmaksu + ryhmähenkivakuutusmaksu
• Työnantajan sairausvakuutusmaksu
• Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (maksu riippuu yrityksen palkkasummasta; keskim. 2,85 % palkasta v. 2016)

18-vuotiaat:

• Tapaturmavakuutusmaksu + ryhmähenkivakuutusmaksu
• Työnantajan sairausvakuutusmaksu
• Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
• Työnantajan TyEL-maksu (maksu riippuu yrityksen koosta ja työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokasta; keskim. 18,0 % palkasta v. 2016)

Useiden maksujen osalta maksuprosentti riippuu yrityskohtaisista tekijöistä. Palkat ilmoitetaan tapaturmavakuutusyhtiölle, verottajalle, työttömyysvakuutusrahastolle ja työeläkeyhtiölle.