Julkisen rahoituksen lähteitä

Tulosta

Saat lisätietoa julkisen rahoituksen tarjoajista löydät kääntymällä alla olevien organisaatioiden puoleen:

  • Finnvera tarjoaa yrityksille lainoja ja takauksia mm. liiketoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja kasvuun sekä kansainvälistymiseen. Se tarjoaa myös vienninrahoituspalveluja ja toimii Suomen virallisena vientitakuulaitoksena. Finnvera-konserniin kuuluva Suomen Vientiluotto tarjoaa lisäksi luottomuotoista rahoitusta pääomatavaroiden vientiin.
  • Tekes rahoittaa lainoin ja avustuksin projekteja, jotka luovat uutta osaamista ja innovaatioita. Tekesillä on myös erillinen rahoitusohjelma nuorille ja innovatiivisille yrityksille.
  • Erityisesti laajoissa hankkeissa osarahoittajana voi toimia myös Pohjoismaiden Investointipankki tai Euroopan investointipankki.
  • Julkisella sektorilla toimivia pääomasijoittajia ovat Suomen Teollisuussijoitus ja Tekes.
  • ELY-keskukset tarjoavat yritystoimintaan tukea ja avustuksia sekä neuvontaa ja muita palveluita. Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla myös starttiraha, jota haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lisäksi rahoitusta voi olla saatavilla erillisten rahoitusohjelmien puitteissa tai hankkeen sisällön tai kohdemaan perusteella, esimerkiksi ympäristö- ja kehitysmaahankkeisiin.

Aloittavan yrittäjän kannattaa tutustua esimerkiksi Yrityssuomi.fi-portaaliin sekä hankkia tietoa rahoitusvaihtoehdoista omasta ELY-keskuksesta.