Lainsäädännön laatua parannettava systemaattisesti

Tulosta

Yritysten toimintaa koskevan lainsäädännön on mahdollistettava tehokas yritystoiminta ja kannustettava yrityksiä kasvuun. Lainsäädännön on oltava selkeätä, järkevää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Sen on varmistettava tehokas markkinoiden toiminta ja tasapuolinen kilpailu sekä kannustettava innovaatioihin ja uuden luomiseen.

Tämän sivun oikeaan palstan siniseen valikkoon on koottu lainsäädäntöasiat, jotka vaikuttavat merkittävästi yritystoimintaan.

Hyvä sääntely-ympäristö on keskeinen valtti kansainvälisessä kilpailussa. Lainsäädännön ja sääntelyvalmistelun laatua on parannettava jatkuvasti. Kansallisella ja EU:n tasolla kiinnitetään siksi paljon huomiota ns. paremman ja järkevän sääntelyn periaatteisiin. Olennaista on, että periaatteet toimeenpannaan.

EK:n näkemys

  • Hyvä lainsäädäntö sekä kansallisella että EU-tasolla parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista kasvua.
  • Tähän ns. parempaan sääntelyyn pääsemiseksi on arvioitava huolellisesti lainsäädännön vaihtoehdot ja vaikutukset yritysten kilpailukykyyn. Myös sääntelyn noudattamisen kustannukset on arvioitava ja huomioitava sääntelyä valmisteltaessa.
  • On tärkeää, että sidosryhmiä kuullaan jo mahdollisten lainsäädäntömuutosten valmistelun alkuvaiheessa. EU-valmistelussa tämä on keino komissiolle saada tietoa kansallisista ja paikallisista erityispiirteistä.
  • Tavoitteena on, että niin EU:ssa kuin kansallisesti säännellään vain silloin, kun sääntelyllä saadaan aikaan aitoa lisäarvoa. On tärkeää varmistaa, että lainsäädäntö ja sääntely-ympäristö ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä.