Tietosuojalainsäädäntö

Tulosta

Tietosuojalainsäädäntö on osa henkilön ja yrityksen – mutta toisaalta myös henkilön ja julkisen hallinnon – suhteita määrittävää kokonaisuutta. Henkilöiden yksityisyydensuojan ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että heitä koskevien tietojen käsittely on aina asianmukaista. Yritysten ja julkisyhteisöjen näkökulmasta puolestaan on olennaista, kuinka paljon ja millä edellytyksillä henkilötietoja voi kerätä, käsitellä ja esimerkiksi siirtää muualle käsiteltäväksi.

EK:n näkemys

  • EK pyrkii vaikuttamaan niin, että tietosuojalainsäädäntö mahdollistaa uusia tietoa hyödyntäviä teknologioita ja liiketoimintamalleja.
  • Tavoitteena on, että tietosuojalainsäädäntöä soveltavien yritysten oikeusvarmuus lisääntyy.

 

Tietosuojan yleissääntely perustuu tällä hetkellä Suomessa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka tuli voimaan 25.5.2018. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa ja sitä täydentää 1.1.2019 voimaan tullut kansallinen tietosuojalaki.

Henkilötietojen käsittelyä säännellään Suomessa yleislain lisäksi lukuisissa sektori- ja toimialakohtaisissa erityislaeissa, kuten laissa yksityisyyden suojasta työelämässä.

Yleinen tietosuoja-asetus on osa Euroopan komission vuonna 2015 julkaisemaa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa, jonka tavoitteena on poistaa sääntelyn aiheuttamia rajoituksia digitaaliselle liiketoiminnalle sisämarkkinoilla.

 

Tietopaketti yrityksille: EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki