Tietosuojalainsäädäntö

Tulosta

Tietosuojalainsäädäntö on osa henkilön ja yrityksen – mutta toisaalta myös henkilön ja julkisen hallinnon – suhteita määrittävää kokonaisuutta. Henkilöiden yksityisyydensuojan ja oikeusturvan kannalta on tärkeää, että heitä koskevien tietojen käsittely on aina asianmukaista. Yritysten ja julkisyhteisöjen näkökulmasta puolestaan on olennaista, kuinka paljon ja millä edellytyksillä henkilötietoja voi kerätä, käsitellä ja esimerkiksi siirtää muualle käsiteltäväksi.

EK:n näkemys

  • EK pyrkii vaikuttamaan niin, että tietosuojalainsäädäntö mahdollistaa uusia tietoa hyödyntäviä teknologioita ja liiketoimintamalleja.
  • Tavoitteena on, että tietosuojalainsäädäntöä soveltavien yritysten oikeusvarmuus lisääntyy.

 

Tietosuojan yleissääntely perustuu tällä hetkellä Suomessa henkilötietolakiin (523/1999), joka tuli voimaan 1.6.1999. Henkilötietojen käsittelyä säännellään Suomessa yleislain lisäksi lukuisissa sektori- ja toimialakohtaisissa erityislaeissa.

Tietosuojalainsäädäntö on kuitenkin muuttumassa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus  2016/679 tulee voimaan 25.5.2018. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa.

Oikeusministeriö valmistelee asetusta täydentävää ja täsmentävää kansallista tietosuojalakia. Lain on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan tietosuoja-asetuksen kanssa. Samalla laki kumoaisi henkilötietolain.

Yleinen tietosuoja-asetus on osa Euroopan komission vuonna 2015 julkaisemaa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa, jonka tavoitteena on poistaa sääntelyn aiheuttamia rajoituksia digitaaliselle liiketoiminnalle sisämarkkinoilla.

 

Tietopaketti yrityksille: On aika valmistautua EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen