Tulokset haulle "mari haavisto"
Osumat

Työnantajien yliopistopalautetta kehitettävä

EK:n yhdessä yliopistojen kanssa laatima tuore raportti kuvaa konkreettisen mallin, millä tavalla työnantajien palautetta koulutuksen työelämävastaavuudesta voitaisiin hyödyntää yliopistokoulutuksessa. Tällä ns. työelämärelevanssilla tarkoitetaan yliopistojen kykyä vastata rekrytoinnin edellyttämiin osaamistarpeisiin sekä kykyä luoda uudenlaista työelämää, yrittäjyyttä ja innovaatioita.

Tutustu EK:n vaalivaikuttamisen verkkosivuihin

EK:n eduskuntavaalivaikuttamiseen tähtäävät verkkosivut on avattu osoitteessa www.ekvaaliviestit.fi. Sivustolta löytyvät EK:n vaalitavoitteet -julkaisu sekä kaikki vaalivaikuttamiseen liittyvät raportit ja sisällöt. Sivut päivittyvät eduskuntavaaleihin asti.

Omistajanvaihdosbarometri: 50 000 yritystä omistajanvaihdoksen edessä

Yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä seuraavan vuosikymmenen aikana lähes 50 000:ssä yrityksessä, yksinyrittäjät mukaan lukien. Jatkuvuusnäkymät ovat kuitenkin parantuneet: miltei 80 prosenttia yrittäjistä uskoo saavansa liiketoiminnan siirtymään uusiin käsiin. Kokemukset jo tehdyistä yrityskaupoista ovat huomattavan positiivisia, ilmenee Omistajanvaihdosfoorumin teettämästä tutkimuksesta.

Hätäapupaketti kassakriisiin – EK ehdottaa painavia lisätoimia: ”Kello käy, nyt on kyse päivistä”

Koronan yrityksille aiheuttama ahdinko syvenee päivä päivältä ja kriisi koskettaa kaiken kokoisia yrityksiä ympäri Suomen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa maan hallitukselle miljardiluokan hätäapupakettia, jolla estetään elinkelpoisten yritysten kaatuminen. Suomen hallitus on jo tehnyt päätöksiä yritysten auttamiseksi, mutta lisää tarvitaan.

Yrittäjälähettiläs Tom Kaisla: Asiakaspalveluasennetta viranomaistoimintaan

Sujuva asiakaspalvelu on itsestäänselvyys jokaiselle yritykselle, joka haluaa pysyä markkinoilla. Samaa palveluasennetta tarvittaisiin viranomaistoimintaankin. Ongelmana on myös yritysten eriarvoinen kohtelu riippuen sijaintipaikkakunnasta, toimialasta ja yrityskoosta, harmittelee yrittäjä ja elinkeinoelämän vaikuttaja Tom Kaisla.

Kuljetusalalle ei uusia rangaistuksia

Viennistä ja kaupasta riippuvaisen kuljetusalan ahdinko jatkuu, kun Suomen taloudessa ei ole luvassa pikaista käännettä parempaan. Logistiikkasektoria ei saa rangaista lisää uusilla veronkorotuksilla, lainsäädännön tiukennuksilla tai uusilla rasitteilla yrityksille. Tuoreimmat suhdannekatsaukset kertovat, että Suomen talous matelee hyvin heiveröisenä seuraavina vuosina. Ylimääräisenä riskinä on, että Ukrainasta alkanut poliittinen kriisi voi viedä Euroopan ja Venäjän syvään talouskriisiin.…

Tuuli Mäkelä bloggaa: Cleantechin vaikeuksia liioitellaan

Viime viikkoina on kirjoiteltu siitä, kuinka suomalainen cleantech-vienti sakkaa ja alan kunnianhimoisista tavoitteista on jääty pahasti jälkeen. Keskustelun taustalla on muun muassa Helsingin Sanomien uutinen myöhemmin syksyllä ilmestyvästä Ilmastopaneelin raportista, joka maalaa synkkää kuvaa alan viimeaikaisesta kehityksestä.Usein varsin pääomaintensiivinen ja teollisuuspainotteinen cleantech-ala ei ole välttynyt pitkittyneen taantuman vaikutuksilta. Epäonnistumisesta on kuitenkin liioiteltua puhua. Menestystarinat jäävät…

Rahat eivät riitä toisen tutkinnon opintotukeen

EK kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneelle opiskelijalle ei myönnetä jatkossa opintotukea toisen samantasoisen tutkinnon opiskelemiseen. Eduskunta äänesti esityksen puolesta ensimmäisen kerran tiistaina ja tänään on toinen käsittely.

Vuorio bloggaa: Yritysten Venäjä-näkymät kohenivat – protektionismi huolestuttaa

EK:n ja Business Team for Russian tänään julkaiseman Venäjä-kaupan barometrin tulokset tukevat suomalaisyritysten Venäjä-viennissä viime kuukausina näkyneitä alustavia piristymisen merkkejä. Toisaalta Venäjän harjoittama kasvava protektionismi huolestuttaa ja haittaa yhä useampia yrityksiä. Venäjän kyky ja valmius uudistusten läpivientiin lähivuosina tulee olemaan ratkaisevaa niin Venäjän talouden kuin Suomen viennin kannalta. Onko vielä liian aikaista puhua kaupankäyntimme kasvun kestävyydestä pidemmällä juoksulla? EK:n Venäjä-johtaja Petri Vuorio vastaa blogissaan tähänkin pulmaan.

Tampereen pilotilla helppokäyttöisyyttä yrityspalveluihin

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy on selvittänyt seudullisen pk-yritysten yrityspalvelusetelin lanseeraamista. Idea lähti Belgian Flandersissa käytössä olevasta sähköisestä palvelusetelistä, jolla pk-yritys voi ostaa itselleen koulutus-, innovaatio- tai kansainvälistymisneuvontaa ja valmennusta.

Blogissa: Pinkka keinoja korkeakoulutukseen pääsyn nopeuttamiseksi

On syytä etsiä keinoja välivuosien vähentämiseksi siirryttäessä toisen asteen opinnoista korkeakoulutukseen. Kritiikki esimerkiksi pääsykoejärjestelmää kohtaan on perusteltua. Korkeakoulujen on jatkossakin voitava saada itse päättää opiskelijavalinnoistaan, mutta on hyvä miettiä yhdessä tapoja valintaprosessin sujuvoittamiseen. Sujuva siirtyminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen on monen tekijän summa. On täysi syy kysyä, mikä on tiedon ulkoaopettelun merkitys tulevaisuuden menestykselle. Työelämän muutos…

Euroopalla kiire mukaan oppimisen vallankumoukseen

Euroopan komissio usuttaa jäsenmaita kiireesti mukaan opetuksen ja oppimisen digitaaliseen vallankumoukseen. Asia nostetaan tapetille komission syyskuussa julkistamassa tiedonannossa ”Avoin koulutus: innovatiivisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia kaikille uuden teknologian ja avointen oppimisresurssien avulla”. Elinkeinoelämä toivoo lämpimästi, että komission toimintasuunnitelma saa ilmaa siipiensä alle ja saavuttaa tavoitteensa.  Koulutus, erityisesti korkeakoulutus, elää nopeaa ja perinpohjaista muutosta, jota ei ole…

REACH ulottuu moneen yritykseen

EU:n kemikaaliasetus REACH on edennyt kolmanteen rekisteröintivaiheeseensa. Kemikaaliasetuksen mukaan yrityksen on rekisteröitävä kaikki tuotannossa käyttämänsä aineet, joita se valmistaa tai tuo EU-alueen ulkopuolelta yli tonnin vuodessa.

Tutkimus: Joukkoistaminen voi mullistaa teollisuuden

Joukkoistaminen (engl. crowdsourcing) on toimintaa, jossa tavallisesti yrityksen omilta työntekijöiltä ulkoistetaan rajattuja tehtäviä ulkopuoliselle, ennalta määrittelemättömälle ihmisjoukolle. Viime vuosina joukkoistaminen on jatkuvasti yleistynyt myös Suomessa ja näkyy suurelle yleisölle muun muassa erilaisina joukkorahoitusprojekteina. Yrityksille joukkoistaminen voi olla avuksi esimerkiksi tuotekehityksessä, konseptoinnissa, ideoinnissa tai rahoitustarpeissa.

Ulkomaisten lukukausimaksuilla kehitettäisiin opetusta

Ilman kansainvälisiä opiskelijoita suomalainen korkeakoulutus näivettyy ja eristäytyy. Korkeakouluille on kuitenkin annettava mahdollisuus periä maksu tutkinto-opetukseen osallistuvilta Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Samalla tutkintoon tähtäävä opiskelu on säilytettävä maksuttomana kotimaisille opiskelijoille. Maksukykyisiä opiskelijoita tulee esimerkiksi Kiinasta ja Venäjältä myös Suomeen, vaikka heiltä tutkintomaksu perittäisiin.

Opintotukikeskustelu pois poteroista!

Taas on alkanut eipäs-juupas väittely siitä, pitääkö Suomessakin ottaa käyttöön uusia keinoja korkeakouluopiskelun ja valmistumisen vauhdittamiseksi. Nyt olisi korkea aikaa siirtyä poteroista rakentavaan vuoropuheluun, toivoo EK:n korkeakoulupolitiikan asiantuntija Marita Aho.

Hallitusohjelma – korkeakoulujemme pelastus vai tuho?

Otsikko seurailee erään suuren sanomalehden hallitusohjelman jälkipuintia (HS 2.6.2015). Yliampuvaa tai ei, tuoreesta hallitusohjelmasta kirvonnut korkeakoulupoliittinen keskustelu on ollut kiihkeää varsinkin sosiaalisessa mediassa. Vähän neutraaleimmin sanakääntein voisi todeta, että hallitusohjelma velvoittaa ja vapauttaa.

EK esittää digitaalista etäopetusta kielitarjonnan monipuolistamiseksi

Etäopetus olisi ratkaisu siihen, että Suomen koululaiset pääsevät yhtäläisen kielitarjonnan äärelle asuinpaikasta riippumatta. EK esittää, että peruskoulua koskevaan lainsäädäntöön lisätään etäopetus pysyvästi. Digiyhteyksillä tarjottava opetus mahdollistaa monipuolisen kielitarjonnan Suomen jokaisessa kunnassa ja kaikissa kouluissa.

Ranskan vaalitulos näyttää suuntaa EU:lle

Ranskan presidentinvaalien kärkiehdokkailla on hyvin erilaiset näkemykset EU:n tulevasta suunnasta. Ranskan tahtotila on vaikuttanut merkittävästi EU:ssa tapahtuvan yhteistyön sisältöön ja vauhtiin. Radikaali muutos Ranskan EU-politiikassa voisi olla EU:lle kovempi isku kuin Britannian EU-ero.

Team Finlandin edettävä käytännön uudistumiseen

Team Finlandia tehdään yritysten hyväksi. Siksi hallinnollisesta organisoitumisvaiheesta pitää jo päästä käytännön tuloksiin. Team Finland -verkoston toiminta on edennyt syksyn 2012 käynnistymisseminaarin jälkeen oikeaan suuntaan, mutta muutos ei vielä juurikaan näy yrityksille. Ne odottavat kansainvälistymispalveluilta uutta asiakaslähtöistä otetta ja kehitystä kohti yhden kontaktin palvelurajapintaa. Yritykset ovat Team Finlandin asiakkaita, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa. Siksi…

European Commission public consultation on 2030 Climate Target Plan

Jo sovitun 2030-lainsäädännön hyvä toimeenpano on nyt tärkeintä, koska epävarmuus muutoksista hidastaa investointipäätösten tekoa ja samalla päästövähennyksien toteutumista.   Confederation of Finnish Industries EK represents the entire private sector and has 24 member associations and 16,000 member companies. We speak for employers of all sizes, from public limited companies to SMEs. Our member companies create jobs…

European Commission public consultation on 2030 Climate Target Plan

Confederation of Finnish Industries EK represents the entire private sector and has 24 member associations and 16,000 member companies. We speak for employers of all sizes, from public limited companies to SMEs. Our member companies create jobs and welfare in Finland, and are responsible for 70% of exports, 70% of R&D expenditure, 2/3 of the GDP…

Yrittäjälähettiläs Tuomas Pere: Kasvuyrityksen rahoitus on kannattava sijoitus yhteiskunnalle

Julkinen innovaatiorahoitus tai kansainvälistymistuki voi olla tehokas vipu, joka kiihdyttää pk-yritystä uuteen kasvuun. Samalla luodaan edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle, arvioi EK:n yrittäjälähettiläs Tuomas Pere, joka on ollut mukana laatimassa järjestön yrittäjyysohjelmaa.

Listayhtiöiden neuvottelukunta: Pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset syytä järjestää ajallaan, toimenpiteitä tartuntariskien minimoimiseksi tarvitaan

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Keskuskauppakamarin perustama listayhtiöiden neuvottelukunta suhtautuu koronaviruksen uhkaan vakavasti. Pörssiyhtiöt ovat ryhtyneet toimenpiteisiin tartuntariskien minimoimiseksi, jotta yhtiökokoukset voitaisiin järjestää ajallaan. Osakkeenomistajia kehotetaan ottamaan tartuntariski vakavasti ja hyödyntämään etäosallistumismahdollisuuksia mahdollisimman laajasti

Elinkeinoelämän foorumi Kouvolassa: Vastuullisuus kilpailutekijänä

Yritysten vastuullisuuteen liittyy tänä päivänä suuri määrä erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. Mikä on paras mahdollinen lähestymistapa omalle yritykselle? Mistä kannattaa aloittaa? Miten pk-yrityskin saa vastuullisuudesta vahvistusta omalle kilpailukyvylleen? Näihin kysymyksiin vastataan Elinkeinoelämän foorumissa Kouvolassa 30.10. Lisäksi kuullaan tuoreimmat uutiset talouden suhdanteista. Iltapäivän workshopissa keskitytään tiedolla johtamiseen konkreettisin ennakoinnin esimerkein. Aika Keskiviikko 30.10.2019 klo 9.15 –…

Elinkeinoelämän foorumi Jyväskylässä – aiheena työvoiman saatavuus

  Kohtaanto-ongelma – kuinka tuoda yhteen työ ja sen tekijät?  Markkinat vetäisivät, mutta kasvun pullonkaulana ovat kiristyvät rekrytointivaikeudet. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan keinoista, kuinka saada avoimet työpaikat ja osaavat työntekijät kohtaamaan. Kuinka kohtaanto-ongelmaa on mahdollista selättää ja miten ns. kasvupalvelu-uudistus voi mullistaa rekrytointi- ja työvoimapalveluita? Ennen seminaaria pidetään Keski-Suomen kauppakamarin syyskokous, johon sen jäsenet ovat…

Elinkeinoelämän foorumi Kokkolassa: Sata vuotta tulevaisuutta – kasvetaan ja kansainvälistytään!

Suomi 100 -juhlavuosi kääntyy syksyyn ja yritykset rakentavat jo maamme seuraavan satavuotiskauden menestystarinoita. Elinkeinoelämän keskusliitto ja Pohjanmaan kauppakamari kutsuvat sinut pohtimaan talouden näkymiä lyhyellä ja pidemmalläkin jänteellä. Mitä näkyy ekonomistien horisontissa, mihin 100-vuotias Suomi on matkalla? Miten suhdannekäänne toteutuu paikallisten yritysten arjessa? Miten Pohjanmaalta ponnistetaan nyt kasvuun ja uusille markkinoille? Aika: to 14.9. klo 13…

Elinkeinoelämän foorumi Jyväskylässä – ajankohtaista koulutuksesta

Elinkeinoelämän foorumi Jyväskylässä – ajankohtaista koulutuksesta Elinkeinoelämän foorumissa käsitellään koulutuspolitikan ajankohtaisia teemoja. Pitääkö yhä suuremman osan ikäluokasta saada korkeakoulututkinto, mitkä ovat yritysten osaaja tarpeet ja miten osaamista johdetaan teknologiayhtiössä? Lisäksi EK:n ekonomisti kertoo ajankohtaiset kuulumiset taloudesta. Ennen tilaisuutta on tarjolla lounas. Aika pe 22.11.2019 Paikka Nikolainkulma, Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä Ohjelma klo 11.00 Lounas klo 12.00…

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri on valmistunut, ja se esitellään tiedotusvälineille keskiviikkona 6.5.2015 klo 10.00 EK, neuvottelukeskus, 2. kerros, Eteläranta 10, Helsinki. Barometri valottaa teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdannenäkymiä kesälle ja alkusyksylle 2015. Barometrin esittelee johtava ekonomisti Penna Urrila, ja tuloksia kommentoi johtaja Jussi Mustonen. Tiedotustilaisuuden alkaessa suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla (…

Elinkeinoelämän foorumi 4.5. Jyväskylässä: Yritysten toimintaympäristö kuntoon – mitä pitää kiriä?

Elinkeinoelämän foorumi Jyväskylässä Yritysten toimintaympäristö kuntoon – mitä pitää kiriä? Teknologian ja työelämän murros ravistelee niin Suomea kuin kilpailijamaitakin. Kuinka varmistaa, että osaamme kääntää haasteet voitoiksi? Miten tartumme digitalisaation mahdollisuuksiin? Mikä on realistinen talouden kuva, miten pitkälle noususuhdanne kantaa? Sytykkeet keskustelulle antaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Teemaa käsitellään myös ekonomistin, digiasiantuntijan ja jyväskyläläisen yritysvaikuttajan…

Elinkeinoelämän foorumi ja barometrijulkistus Turussa: Turvallisuudesta kilpailuetua

Elinkeinoelämän foorumi ja barometrijulkistus: Turvallisuudesta kilpailuetua Tervetuloa tuoreimman taloustiedon äärelle! Barometrijulkistus kertoo, millaiseksi teollisuuden, palvelusektorin ja rakennusalan yritykset ennakoivat lähitulevaisuuden kehittyvän. Tuloksia arvioidaan niin Suomen kuin myös Turun alueen näkökulmasta. Turvallisuus luo kilpailuetua yrityksille ja koko Suomelle ja toimintaympäristön turvallisuus koetaan yrityksissä hyvin tärkeäksi. Foorumissa yritysturvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta kertoo EK:n johtava asiantuntija Mika Susi. Foorumin avaa Turun kauppakorkeakoulun Centre for…

EK-foorumi ja suhdannebarometrin julkistus Lappeenrannassa

Tervetuloa kuulemaan EK:n suhdannebaromterin tuloksia, joita odotetaan nyt poikkeuksellisella mielenkiinnolla. Kilpailukykysopimus syntyi ja Brexit realisoituu. Miten jäsenyritykset arvioivat liiketoimintansa kehittyvän? Miltä Etelä-Karjalan yritysten lähitulevaisuus näyttää? Valtakunnallisia tuloksia esittelee ekonomisti Simo Pinomaa EK:sta. Paikallisen yritysnäkökulman keskusteluun tuo TAK Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka. EK-foorumin toisena aiheena on uudistuva ammatillinen koulutus ja yritysten tarpeet. Hallitusohjelman kärkihankkeena on valmistelussa…

Elinkeinoelämän foorumi Tampereella 16.3.: Yritysten omistajuus – mistä lisää vauhtia talouden rattaisiin?

Tervetuloa kuulolle, kun kissa nostetaan pöydälle: kaikki kannattavat yrittäjyyttä, mutta kuka uskaltaa ajaa omistajien asiaa? Äänessä mm. kansanedustajat Harri Jaskari ja Olli-Poika Parviainen sekä Pirkanmaan yrittäjävaikuttajia. Puheenvuoron pitää myös EK:n tuore pääekonomisti Penna Urrila.

IPR-seminaari Lahti

IPR-seminaarit on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, mutta ne ovat hyödyllisiä kaikille asiasta kiinnostuneille. Seminaareja järjestetään yhteistyössä ELY-keskusten, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien kanssa. Seminaarit ovat maksuttomia.

Elinkeinoelämän foorumi Kuopiossa

Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan polttavista talouskysymyksistä. Sytykkeet keskustelulle tarjoaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuore pääekonomisti Penna Urrila. Mikä on Suomen talouden realistinen tilannekuva? Mitä viime kuukausien käänteet mm. kauppapolitiikassa tarkoittavat kotikentällä? Mitkä uudistukset ovat nyt välttämättömimpiä?

Elinkeinoelämän foorumi Jyväskylässä: Eduskuntavaalit lähestyvät — elinkeinoelämän vaalitentti

Elinkeinoelämän foorumi Jyväskylässä: Eduskuntavaalit lähestyvät — elinkeinoelämän vaalitentti Huhtikuun 2019 eduskuntavaalit lähestyvät. Joko sinä tiedät, kuka ehdokkaista ajaa elinkeinoelämän asiaa? Kuinka paikalliset eduskuntavaaliehdokkaat suhtautuvat yrittäjyyteen, työllisyyteen ja talouteen? Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Keski-Suomen kauppakamari kutsuvat jäseniään, sidosryhmiään ja yhteistyökumppaneitaan elinkeinoelämän vaalitenttiin. Vaalikysymyksiä pohjustetaan katsauksella tuoreimpaan taloussuhdanneinfoon.      Aika ti 19.3.2019 klo 9.00 – 11.30 Paikka…

Millaisen EU:n haluamme? – Muuttuva unioni ja sen uudet ytimet

Eurooppa muuttuu ja Suomi sen mukana. Euroopan komission valkoinen kirja ja sitä seuranneet keskusteluasiakirjat ovat virittäneet keskustelua eri puolilla Eurooppaa mm. talous- ja rahaliiton syventämisestä, sosiaalisesta ulottuvuudesta ja globalisaation hallinnasta. Odotuksia on paljon, niin myös epäilyjä. Millaisen unionin me suomalaiset haluamme? Tule mukaan rakentamaan tulevaisuutta EU-symposiumiin! Helsingin tilaisuuden kanssa samaan aikaan alueelliset toimijat järjestävät EU-keskustelutilaisuuksia…

Elinkeinoelämän foorumi Jyväskylässä

5G-verkot Keski-Suomessa, Britannian EU-eron yritysvaikutukset ja suhdannekatsaus Elinkeinoelämän foorumissa on monipuolinen kattaus ajankohtaisia asioita. EK:n hallituksen puheenjohtaja ja Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila kertoo 5G-verkkojen kehityksestä Keski-Suomessa. Johtava asiantuntija Janica Ylikarjula EK:sta arvioi, millaisia vaikutuksia yrityksille aiheutuu, kun Iso-Britannia jättää ensi keväänä Euroopan Unionin. EK:n ekonomisti Simo Pinomaa puolestaan esittää, miltä vaaleihin valmistautuvan Suomen suhdanteet…

Elinkeinoelämän foorumi Raumalla – teemana yritys-oppilaitosyhteistyö

Elinkeinoelämän foorumi Raumalla: Teemana yritys-oppilaitosyhteistyö Elinkeinoelämän foorumi toteutetaan tällä kertaa yritys-oppilaitosyhteistyön merkeissä. Foorumissa kuullaan viimeisimmät suhdanneodotukset sekä katsaus seudun elinkeinoelämän tilaan. Lisäksi työstetään yhdessä konkreettisia yhteistyötapoja käynnistettäväksi syksyn 2019 aikana. Tilaisuuteen ovat tervetulleita yhteistyöstä kiinnostuneet yritysten ja oppilaitosten edustajat. Aika to 2.5.2019 klo 10 – 12 + lounas Paikka SAMK Merimäen koulun auditorio, Suojantie 2,…

Elinkeinoelämän foorumi Alavudella: Kiertotalous – bisnestä pk-sektorilla

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari toivottavat jäsenensä ajankohtaisen tiedon äärelle ja verkottumaan. Kauppakamarin kevätkokouksen jälkeen jaetaan tunnustuksia ansioituneille yrittäjille.

Seminaariosuuden pääteemana on kiertotalous ja ilmastobisnes, jotka linkittyvät yhä useamman pk-yrityksen liiketoimintaan. Millaisia kasvumahdollisuuksia ne tarjoavat eri toimialoilla? Miten ilmiö näkyy Etelä-Pohjanmaalla?

Ammatillinen koulutus uudistuu – 10 askelta onnistumiseen (Turku)

Vuoden alussa uudistettu ammatillinen koulutus tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen. Yritysten ja työnantajien ulottuvilla on nyt ainutlaatuisen monipuolinen keinovalikoima, kuinka saada taloon uutta osaamista yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Koulutus on entistä joustavampaa ja työelämälähtöisempää  – kunhan tuntee uuden järjestelmän toimintaperiaatteet ja käytännön tärpit. Tervetuloa kuulemaan, kuinka saat parhaan hyödyn uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta. Aihetta käsitellään…

IPR-seminaari Kajaani

IPR-seminaarit on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, mutta ne ovat hyödyllisiä kaikille asiasta kiinnostuneille. Seminaareja järjestetään yhteistyössä ELY-keskusten, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien kanssa. Seminaarit ovat maksuttomia.

Elinkeinoelämän foorumi Mikkelissä – vaalitilaisuus

Huhtikuun 2019 eduskuntavaalit lähestyvät. Joko sinä tiedät, kuka ehdokkaista ajaa elinkeinoelämän asiaa?
Kuinka paikalliset eduskuntavaaliehdokkaat suhtautuvat yrittäjyyteen, työllisyyteen ja talouteen?

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Etelä-Savon kauppakamari kutsuvat jäseniään, sidosryhmiään ja yhteistyökumppaneitaan elinkeinoelämän vaalitilaisuuteen selvittämään vastauksia näihin kysymyksiin.

Elinkeinoelämän foorumi Rovaniemi

Tervetuloa Elinkeinoelämän foorumiin kuulemaan ja keskustelemaan elinkeinoelämän ajankohtaisista teemoista. Tällä kertaa pääteemana on elinkeinoelämän odotukset maan tulevalta hallitukselta. Aika ke 22.5.2019 klo 14.00 – 16.15 Paikka Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi Ohjelma  14.00 Kahvitarjoilu 14.05 Tilaisuuden avaus: Lapin elinkeinoelämän odotukset seuraavalta hallitukselta Toimitusjohtaja Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari  14.35 Alueelliset yritysilmapiirit: miten Lappi pärjää vertailuissa? Johtava asiantuntija Jari…

Elinkeinoelämän foorumi Porissa: Kiertotalous – Suomen uusi kasvukärki?

Elinkeinoelämän foorumi Porissa: Kiertotalous – Suomen uusi kasvukärki? Kiertotalouden päämääränä on tehdä parempaa bisnestä kehittämällä uusia keinoja säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaaleja tehokkaasti. Samalla on syntymässä kokonaan uusi talouden malli. Toisaalta kiertotalous on suomalaisilla monella tapaa verissä – olemmehan tottuneet toimimaan energiatehokkaasti ja resurssiviisaasti. Tutut termit, kuten cleantech, vähähiilisyys ja biotalous, ovat kaikki sukua kiertotaloudelle.…

Elinkeinoelämän foorumi ja barometrijulkistus Turussa: Paikallisen sopimisen monet mahdollisuudet

Tervetuloa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Turun kauppakamarin järjestämään Elinkeinoelämän foorumiin. Foorumin aiheena on paikallinen sopiminen ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Aiheesta on kertomassa Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä. Tilaisuudessa esitellään ja analysoidaan myös EK:n Suhdannebarometrin tuoreita tuloksia. Minkälaisena suomalaisyritykset näkevät tulevan talven talouskehityksen ja mitkä ovat merkittävimmät hidasteet talouden rattaissa? Foorumin avaa Turun kauppakorkeakoulun dekaani…

Elinkeinoelämän foorumi ja barometrijulkistus Lahdessa: Talouskasvu tarvitsee tekijöitä

Tervetuloa tuoreimman taloustiedon äärelle! Barometrijulkistus kertoo, millaiseksi teollisuuden, palvelusektorin ja rakennusalan yritykset ennakoivat vuoden 2018 kehittyvän. Tuloksia arvioidaan niin Suomen kuin Hämeen näkökulmasta. Talouskasvun kirin myötä osaamisesta on tullut kriittinen ”raaka-aine” muiden tuotannontekijöiden rinnalle. Työvoiman saatavuuden lisäksi kohtaamme yhä polttavampia haasteita myös osaamisen sisällössä. Digitalisaation eteneminen mullistaa kaikkien toimialojen ja henkilöstöryhmien osaamistarpeet. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka haasteet käännetään…

Elinkeinoelämän foorumi Seinäjoella: 20-luvun Suomi

Tervetuloa mukaan alueen vaikuttavimpaan elinkeinoelämän kohtaamiseen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista teemoista! Ohjelma 10.45 Ilmoittautuminen alkaa 11.00-12.00 Verkostoitumislounas 12.00 Tervetuloa Toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Toimialajohtaja Juhamatti Aronen, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 12.15 EK Foorumi: Kuinka työ ja työnhakijat kohtaavat Johtaja Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 13.15 Hallituksen rooli yrityksen muutostilanteissa Riitta Huuhtanen, hallitusammattilainen 14.15-14.30 Verkostoitumis- ja kahvitauko…

KUTSU MEDIALLE: EU:n koronapolitiikka – millä vivulla Eurooppaa nostetaan jaloilleen ja mitä se tarkoittaa Suomelle?

Tervetuloa kuulemaan elinkeinoelämän tilannetietoa ja näkemyksiä EU:n koronapolitiikan suurista valinnoista. Komissiolta odotetaan jo 27.5. esitystä siitä, miten jälleenrakennusta rahoitettaisiin ja mikä on tuleva yhteisvastuun toteutustapa. Edessä on myös tärkeitä päätöksiä politiikan sisällöstä: miten sisämarkkinat, kauppapolitiikka ja muut kasvutoimet auttavat Eurooppaa kampeamaan kriisistä ulos? Mitkä ovat EK:n mielestä kriittiset kysymykset, todennäköisimmät vaihtoehdot ja tavoiteltavat lopputulokset?

EK-foorumi Rovaniemellä

Tervetuloa Rovaniemen EK-foorumiin kuulemaan ja keskustelemaan yritysten kilpailukyvyn parantamisesta, työelämäasioiden etenemisestä ja osaamisen kehittämisestä.

Elinkeinoelämän foorumi Lohjalla

Yrityskenttääkin paljon puhututtanut ammatillisen koulutuksen suuruudistus on astunut vuodenvaihteessa voimaan. Yritysten ja työnantajien ulottuvilla on nyt ainutlaatuisen monipuolinen keinovalikoima, kuinka saada taloon uutta osaamista yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Koulutus on entistä joustavampaa ja työelämälähtöisempää – kunhan tuntee uuden järjestelmän toimintaperiaatteet ja käytännön tärpit.

EK-foorumi Kymenlaaksossa: barometrituloksia ja kiertotaloutta

Tervetuloa kuulemaan EK:n suhdannebarometrin tuloksia, joita odotetaan nyt poikkeuksellisella mielenkiinnolla. Kuinka jäsenyritykset arvioivat liiketoimintansa kehittyvän? Onko Suomi käänteen äärellä? Mitä tulokset kertovat Kymenlaakson osalta? Barometrin valtakunnallisia tuloksia ja Kymenlaakson näkymiä esittelee EK:n tuore PK-johtaja Jouni Hakala. Kymenlaaksolaisista kommenttipuheenvuoroista vastaavat kehityspäällikkö Johanna Suominen, Hyötypaperi Oy, ja toimitusjohtaja Saku Sopanen, Easmar Logistics Oy. EK-foorumin toisena teemana on…

EK-foorumi Jyväskylässä 2.12.

Kutsu EK-foorumiin Tervetuloa EK-foorumiin kuulemaan ja keskustelemaan taloustilanteesta ja ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. EK-foorumi toteutetaan Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keski-Suomen kauppakamarin yhteistyönä. Aika: keskiviikko 2.12. klo 15-17 Paikka: Ravintola Harmooni, Harmoonisali, Väinönkatu 1, Jyväskylä Ohjelma 15.00  Kahvitarjoilu 15.30  Tilaisuuden avaus, Puheenjohtaja Keijo Manner, Keski-Suomen kauppakamari Talouskatsaus, Ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Ajankohtainen työmarkkinatilanne, Asiantuntija Minna Etu-Seppälä, Elinkeinoelämän…

Elinkeinoelämän lounasfoorumi Kuopiossa: Barometrituloksia ja keskustelua omistajuuden merkityksestä

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kuopion alueen kauppakamari kutsuvat kuulemaan tuoreimmat talousuutiset, kun EK:n Suhdannebarometrin tulokset julkistetaan. Mitä ekonomistien tutkassa näkyy?Kuinka eri toimialojen yritykset arvioivat näkymiään? Mitä tulokset kertovat Kuopion alueen osalta? Toisena teemana on suomalainen omistajuus. EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Ahon työryhmä julkistaa 21.9.2017 Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman. Mihin tarvitaan yritysten omistajia? Millaisia uudistuksia odotetaan, jotta…

EK:n suhdannebarometrin julkistus ja EK Foorumi Kuusankoskella

Startti vai seisokki – kuinka koneet käy Kymenlaakson talouselämässä? Elinkeinoelämän kehitystä ja odotuksia kuvaavan EK:n suhdannebarometrin valtakunnalliset ja Kymenlaakson tulokset julkistetaan elokuun alussa. Onko uusi hallitus ja työllisyys- ja kasvusopimuksen jatko tuonut eväitä talouden ja elinkeinoelämän elpymiseen?