EK:n ajankohtaisia painopistealueita

Painopistealueiden taustalla vaikuttavia muutostrendejä ovat mm. Suomen taloustilanne, ylisääntelyn ongelmat, julkisen sektorin kestävyyshaasteet, väestön ikääntyminen, digitalisaatio, globalisaatio, resurssiniukkuus ja ilmastonmuutos sekä vastuullisuus.

Toiminnassamme on viisi ajankohtaista painopistettä: