Joustavammat työmarkkinat, lisää kilpailukykyä

Tulosta

Palkoista ja muista työehdoista tulee sopia yhä paikallisemmin. Ajankohtaista on myös parantaa työrauhaa sekä lisätä työn kannustavuutta.

Suomen talouden tilanne on vakava. Vienti ei vedä. Työvoimakustannusten kasvun hillitsemiseksi palkkaratkaisujen tulee olla äärimaltillisia.

Samoin on tärkeää, että työehtosopimukset antavat tilaa yritys- ja työpaikkatason ratkaisuille. Näin työt voidaan järjestää olosuhteiden mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Monilla aloilla työehtosopimukset eivät vielä salli riittävästi paikallista sopimista. Sopimuksien kehittämistä tuleekin jatkaa määrätietoisesti. Myös lainsäädännön täytyy edistää näitä tavoitteita. Työllistämisen esteet vähenevät, jos työntekijän kanssa voidaan sopia suoraan nykyistä helpommin tai jos helpotetaan määräaikaisten työsopimusten tekemistä.

Työrauhalainsäädännön uudistaminen parantaa työrauhaa ja lisää Suomen luotettavuutta

Yritykset toimivat nykyisin verkottuneesti, pitkän tuotantoketjun osina. Siksi vähäisetkin työrauhahäiriöt tai niiden uhat aiheuttavat suurta haittaa ja suuria taloudellisia menetyksiä.

Suomen työrauhasäännökset ovat vanhoja. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomessa on moninkertaisesti enemmän lakkoja. Jotta työrauha voidaan taata, pitäisi säädöksiä muuttaa muun muassa niin, että työrauhajärjestelmä estää lakkoja jo ennakolta huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Myös tukityötaisteluihin liittyviä pelisääntöjä pitää tarkistaa.

Työn kannustavuutta parannetaan sosiaaliturvaa uudistamalla

Työn vastaanottaminen ei aina kannata eikä lisäansioiden hankkiminen välttämättä paranna käytettävissä olevia tuloja. On tärkeää, että työn tekeminen ja teettäminen tehdään kaikissa tilanteissa kannattavaksi. Työnteon kannustimiin vaikuttavat etenkin työttömyysetuudet, yleinen asumistuki, toimeentulotuki ja marginaaliverotus.

Hallituksen syksyllä 2015 tekemä päätös työttömyysturvan uudistamisesta on oikeasuuntainen, mutta työttömyysturvan uudistamista on syytä jatkaa.