Panostetaan tutkimukseen ja koulutukseen

Tulosta

On tärkeää, että mahdollisimman suuri osa osaamiseen pohjautuvista työpaikoista ja talouskasvusta syntyisi Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin.

Suomeen tarvitaan talouskasvua. Muuten hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiäkään osia ei kyetä enää ylläpitämään.

Suomi ei voi kilpailla globalisoituvassa maailmassa halvalla työllä tai edullisilla raaka-aineilla. Siksi yhä suuremman osan tulevasta talouskasvusta ja työpaikoista pitää syntyä korkean osaamisen ja uudistuvan liiketoiminnan pohjalta.

Osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen saralla yhteiskunta voi tukea kasvua monella tapaa. Oikein kohdennettu julkinen raha luo uutta ja kannustaa olemassa olevaa uudistumaan. Toimintaympäristöstä tulee poistaa kaikki turhat lainsäädännölliset, rakenteelliset ja käytännön esteet, jotka vaikeuttavat uuden ja ajantasaisen oppimista ja kehittämistä.

Onnistuessaan monet Sipilän hallituksen kärkihankkeista uudistavat Suomea juuri tarvittavaan suuntaan. Yksi esimerkki tarvittavasta muutoksesta on kääntää ajattelu järjestelmälähtöisestä tuloslähtöiseen toimintaan. Ammatillisen koulutuksen kokonaisreformi toteuttaa tätä tavoitetta.

Erityisenä edunvalvonnan kohteena on varmistaa, että elinkeinoelämän osaamistarpeet huomioidaan tutkintorakenteita ja tutkintoja uudistettaessa. Tutkintoja tulee olla vähemmän, niiden tulee olla joustavampia ja yksilöllisempiä, ja uudistumisen tulee edetä nopeasti.

Korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä on kirittävä kohti kansainväistä kärkeä. Myös toimijoiden rooleja ja profiileja on kirkastettava.

EK:lla on kokonaisuutena aktiivinen ote innovaatio- ja elinkeinopolitiikan uudistamisessa, jotta Suomeen kohdistuvat muutosvoimat saadaan mahdollisimman hyvin käännettyä kasvun kannusteeksi.