Om oss

Skirv ut

Språkröret för finländskt näringsliv.

Finlands Näringsliv EK representerar näringslivets alla branscher samt företag av alla storlekar.

 • 24 medlemsförbund
 • Cirka 15.300 medlemsföretag, av vilka 96 % är sm-företag
 • Cirka 900.000 löntagare

EK:s roll

EK:s uppgift är att få till stånd bättre och konkurrenskraftigare verksamhetsomständigheter för företagen i Finland. Detta kräver kraftiga åtgärder i både Finland och den europeiska unionen, eftersom reglerna för företagens verksamhet bestäms alltmera på europeisk nivå.

En kraftkälla för information

Finlands Näringsliv EK stöder företagen i deras strävan att uppnå framgång. Detta kräver en kunnig personal, effektiva medel för att påverka samt medlemsservice som grundar sig på medlemsföretagens behov.

 • Näringslivets infrastruktur
 • Lagstiftning och handelspolitik
 • Ekonomisk politik
 • Arbetsmarknadsfågor
 • Innovation och kunnande
 • Kommunikation och strategisk planering
 • Frågor för små och medelstora företag

EK har ett kontor i Bryssel.

En platt och kompetent organisation cirka 80 experter

Företagen och branschförbunden påverkar vid årsmötet samt i styrelsen och olika kommitteer.

Pekka Lundmark är ordförande för EK och Jyri Häkämies är dess verkställande direktör.

EK:s uppgifter

 • Företräda sina medlemmar i frågor som gäller näringslivet och arbetsmarknaden samt i samhällets beslutsfattande.
 • Trygga konkurrenskraften för företags- och näringsverksamheten.
 • Främja företagsamhet, marknadsekonomi, sunda former av affärsverksamhet och internationalisering.
 • Se till att de för näringslivet viktigaste resurserna står till företagens förfogande till de konkurrenskraftigaste villkoren.
 • Främja samarbete mellan företagen i frågor som gäller näringslivet och arbetsmarknaden.
 • Delta i beredningen av lagar och andra beslut och åtgärder, följa upp den ekonomiska utvecklingen, lagstiftningen och den offentliga förvaltningen och komma med initiativ gällande dem samt ge utlåtanden.
 • Leda och råda medlemmarna i frågor som gäller arbetsförhållanden och företagsverksamhet och i tillämpningen av avtal.
 • Hålla kontakt med myndigheterna och näringslivets organisationer såväl i Finland som utomlands.