Materiaalit hyötykäyttöön yli toimialarajojen

Tulosta

Kiertotaloudessa pyritään usein rohkeaan yhteistyöhön yli perinteisten toimialarajojen. Yhteistyöstä ja kumppanuuksista on tullut elintärkeitä uudenlaisten toimintatapojen ja bisnesmallien kehittämiselle. Hyvä esimerkki tästä ovat biopohjaisten materiaalien ekosysteemit, joissa teollisuuden, kaupan ja maatalouden jätevirrat ohjautuvat esimerkiksi biokaasun tuotantoon.

Kun materiaaleja käytetään moneen kertaan eri tuotteissa, yritykset voivat pienentää raaka-ainekustannuksia sekä löytää aivan uusia ansaintamalleja. Samalla ennakoitavuus ja omavaraisuus kasvavat, kun yritykset eivät ole sidoksissa neitseellisten raaka-aineiden hintavaihteluihin eivätkä riippuvaisia niiden toimituksesta.

Mahdollisuuksia materiaalien uudenlaiseen kiertoon on runsaasti, ja uusia malleja syntyy nyt nopeasti. Materiaalien kiertoa onkin hyvä miettiä uusiksi oman toimialan yli ja aivan uudenlaisten ekosysteemien ja kumppanuuksien näkökulmasta. Näin yritys voi löytää uutta korkeamman jalostusarvon liiketoimintaa käyttämättömistä materiaalivirroista sekä uusia kumppaneita, jotka haluavat hyödyntää yrityksen toiminnasta syntyviä sivuvirtoja.

Biokaasubisneksessä asiakkaista tulee kumppaneita

Pohjoismainen energiayhtiö GASUM rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö edistää kestävää energiataloutta lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa ja kehittämällä pohjoismaista kaasumarkkinaa kokoamalla yhteen eri toimijoita.

Yhtiö on kasvattanut biokaasuliiketoimintaansa muun muassa Biovakan ja Biotehtaan yritysostoilla sekä panostamalla yhteistyöhön eri kumppaneiden kanssa. Gasum on myös brändännyt kotimaista uusiutuvaa biokaasua, joka on valmistettu elintarviketeollisuuden biohajoavista jätteistä.

Biokaasu herättää yritysasiakkaissa kiinnostusta, koska ne ovat yhä tietoisempia kestävän kehityksen ja vastuullisen energiantuotannon tuomasta lisäarvosta.

Kuluttaja arvostaa kestävää kiertotaloutta

Yksi Gasumin kumppaneista on panimoravintola BRYGGERI HELSINKI. Suosittu pienpanimo haluaa siirtyä yhteistyön avulla suljetun kierron malliin, jossa oluen teossa käytettävä mäski tuottaa prosessissa tarvittavan energian. Päätökseen vaikuttivat kuluttajien nouseva kiinnostus vastuullisia brändejä kohtaan sekä hiljattain voimaan tullut biojätteen kaatopaikkakielto.

Bryggeri Helsinki on ottanut käyttöön myös Gasumin kehittämän biokaasumerkin. Se kertoo jatkossa jokaisen pullon kyljessä, kuinka olut on valmistettu suomalaisella biokaasulla. Vastaanotto on ollut poikkeuksetta hyvä: sekä osakkaat että asiakkaat kokevat muutoksen myönteisenä.

Biokaasumerkki onkin erinomainen tapa edistää kiertotaloutta oivaltavan markkinoinnin ja brändäämisen keinoin yhdessä asiakkaiden kanssa. Monet Gasumin biokaasuasiakkaat, kuten SCANDIC-RAVINTOLAT, NIEMI-MUUTTOPALVELUT ja Helsingin Kalliossa sijaitseva ARLAN SAUNA, ovat ottaneet merkin käyttöön. Merkki kertoo kuluttajille yrityksen arvoista ja halusta panostaa kestävyyteen. Biokaasumerkki on ollut menestys, ja uudet asiakkaat ovat alkaneet ottaa Gasumiin yhteyttä omatoimisesti.

Kiertotalous kääntää materiaalit energiaksi ja uusiksi tuotteiksi

Myös KESKO on jo jonkin aikaa toiminut yhteistyössä Gasumin kanssa. K-ruokakauppojen biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa energiana. Näin syömäkelvoton ruokahävikki hyödynnetään uudella tavalla uusiutuvana energiana ja samalla vähennetään merkittävästi kauppaketjun hiilidioksidipäästöjä. Kesko on saanut toiminnasta ympäristöhyötyä, mutta toiminta on ollut myös liiketaloudellisesti kannattavaa.

Samaan arvoverkostoon kytkeytyy myös kiertotalousyhtiö Ekokem, jonka perinteisesti energia-alalla toiminut FORTUM osti keväällä 2016. EKOKEM on rakentanut Riihimäelle kiertotalouskylän, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin ekojalostamon, muovijalostamon ja biojalostamon kautta. Materiaalit menevät uuteen käyttöön esimerkiksi muoviteollisuuden raakaaineena ja liikenteen biokaasuna. Kiertotalouskylän konseptia ollaan laajentamassa kansainväliseksi.

Ekokemin jalostamoinvestointia vauhditti paitsi kiristynyt jätelainsäädäntö myös teknologinen läpimurto, joka mahdollistaa erilaisten muovilaatujen erottelun entistä paremmin ja aiempaa kustannustehokkaammin. Ekokemin uusiomuovia hyödyntävät tuotteissaan muun muassa suomalaiset yritykset AMERPLAST ja PREMIX.

Logistiikalla vauhtia materiaalivirtoihin

Materiaalit eivät virtaa sulavasti ilman toimivia logistiikan palveluita, jotka auttavat kokoamaan pienistä puroista merkittäviä virtoja. Esimerkiksi Gasumin ja Bryggeri Helsingin logistiikkakumppanina toimii LASSILA & TIKANOJA, joka vastaa mäskin kuljettamisesta biokaasun tuotantolaitokseen.

Kiertotalouden toimintamalli vaatii paljon logistiikalta, sillä materiaalia joudutaan usein keräämään pieniä määriä monista eri lähteistä eivätkä kustannukset saisi nousta kohtuuttomasti. Markkinoilta löytyy tilaa innovatiivisille ja ketterille logistiikan palvelukonsepteille.

Liiketoiminnan kasvaessa raaka-ainehankintaa ja verkostoa joudutaan joskus laajentamaan jopa maailmanlaajuiseksi. NESTEen uusiutuva diesel syntyy kansainvälisten raakaainevirtojen yhdistelmästä. Neste valmistaa Singaporen, Rotterdamin ja Porvoon laitoksillaan uusiutuvia polttoaineita ja muita uusiutuvia tuotteita jo yli kymmenestä eri raakaaineesta. Niitä hankitaan useilta eri mantereilta. Valtaosa eli lähes 80 % raaka-aineista on jätteitä ja tähteitä.

Uuden biopolttoainebisneksen kehittäminen on ollut vaativaa, mutta Neste on onnistunut tässä ratkaisemalla logistiikka- ja kestävyyshaasteita. Yritys on onnistunut jopa niin hyvin, että uusiutuvien polttoaineiden tuotanto toi vuonna 2015 jo 43 % yrityksen koko liikevoitosta. Kiertotalousbisnes voi siis olla myös globaalia ja vientituloja tuottavaa isoa liiketoimintaa.

Mikään ei ole niin kuumaa kuin kiertotalouden startup

Gasumin biokaasutuotannon sivuvirtoja hyödyntää nuori kasvuyritys SOILFOOD. Se jalostaa maatalouden sekä bioenergia- ja metsäteollisuuden sivuvirroista lannoite- ja maanparannustuotteita. Niiden avulla yritys tarjoaa ratkaisuja, jotka parantavat satoa, viljelyn kannattavuutta sekä auttavat vähentämään viljelyn ravinne- ja hiilihävikkejä.

Soilfoodin kaltaisten pienten kasvuyritysten kannattaa tehdä yhteistyötä toisiaan täydentäen. Yhteistyö suuremman yrityksen kanssa auttaa kuitenkin nuoria yrityksiä skaalaamaan liiketoimintaansa nopeammin. Samalla nämä kiertotalouden startupit tarjoavat suuremmille yrityksille vauhtia ja osaamista uudistumiseen sekä aluevaltauksia yllättävillekin toimialoille.