Seitsemän keinoa kiihdyttää kiertotaloutta

Tulosta

Suomesta löytyy upea joukko edelläkävijäyrityksiä, jotka ovat jo kiinni kiertotalouden kasvussa. Rohkaisevia esimerkkejä löytyy rutkasti. Miten kasvuun saataisiin vielä lisää kipinää ja uuden liiketoiminnan mahdollisuudet moninkertaistettua? Alla vinkkejämme.

1. Aloitetaan muutos asenteista

Yritykset keksivät oivaltavia tapoja hyödyntää materiaaleja, jotka menisivät muutoin hukkaan. Kierrätettyihin materiaaleihin liittyy kuitenkin edelleen ennakkoluuloja ja epäilyksiä, vaikka laatu- ja turvallisuusasiat olisivat kunnossa. Jäte on kiertotaloudessa vanhentunut käsite: lähes kaikki materiaalit ja tuotteet ovat uudelleen hyödynnettävissä raaka-aineina ja energiana.

2. Turvataan osaamispohja tuleville innovaatioille

Monet kiertotalouden ratkaisut ovat syntyneet yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Alun perin idea on voinut lähteä liikkeelle perustutkimuksesta vuosia tai jopa vuosikymmeniä aiemmin. Jatkossakin on tärkeä pitää huoli tutkimus- ja kehitystoiminnan korkeasta laadusta ja riittävästä rahoituksesta.

3. Muutetaan säädökset ja toimintatapa vastaamaan tavoitteita

Kiertotalouden edistäminen on korkealla yhteiskunnallisten päättäjien agendalla. Siitä huolimatta yritykset törmäävät arjessa esteisiin. On tärkeää, että viranomaiset pelaavat samaan suuntaan: jos yhtäällä halutaan edistää uusia ratkaisuja, toisaalla ei pitäisi niitä rajoittaa. Viranomaisilla tulisi olla ongelmanratkaisijan rooli. Lainsäädännön toimivuutta kannattaisi testata yhdessä yritysten kanssa kiertotalouden pilottihankkeiden yhteydessä.

4. Jätetään tilaa markkinoille

Yritykset ovat hereillä kiertotalouden mahdollisuuksista. Jotta kiertotaloudesta saadaan talouden kasvumoottori, tarvitaan rohkeaa ajattelua ja kannusteita uudistumiselle. Taloudellisista ohjauskeinoista käydään jo keskustelua, mutta toimivien keinojen löytäminen ei ole helppoa. Tarvitaan ennen kaikkea tilaa innovaatioille: lisää porkkanoita, ei bisnestä rajoittavaa jäykkää ohjausta.

5. Buustataan innovaatioita julkisilla hankinnoilla

Valtiovallan tavoitteena on edistää innovatiivisia ratkaisuja julkisissa hankinnoissa. Tämä periaate on laitettava käytäntöön. Myös valtion investointirahoitusta, kuten hallituksen kärkihankerahoja, kannattaisi suunnata nykyistä enemmän kiertotalouden ketteriin kokeiluihin ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Samoin tulisi hyödyntää aktiivisesti EU:n rahoituskanavat.

6. Kannustetaan yritysten kohtaamisia yli toimialarajojen

Kiertotalouden kasvu pohjautuu pitkälti eri toimijoiden väliseen ennakkoluulottomaan yhteistyöhön. Sopivia kumppaneita on kuitenkin vaikea löytää, koska ne ovat usein oman toimialan ja perinteisen kumppaniverkoston ulkopuolelta. Tarvitaan sekä omaa aktiivisuutta että yhteensaattajia. Kumppanuuksia voidaan vauhdittaa myös erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla.

7. Luodaan yhtenäiset alustatalouden pelisäännöt

Alustatalous kiihtyy ilmiönä ja on tullut jäädäkseen. Parhaimmillaan digitaliset alustat voivat tuoda lisäarvoa lukuisille yrityksille, kun ketterät teknologiayritykset toimivat yhteistyössä perinteisempien pelurien kanssa. On tärkeää varmistaa, että säädösympäristö pysyy kehityksessä mukana ja tarjoaa kaikille yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset.