Seitsemän syytä syttyä kiertotaloudesta

Tulosta

1. Teet huomisen bisnestä jo tänään

Kiertotalous on uutta bisnesajattelua, joka vastaa aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten luonnonvarojen ehtymiseen, jatkuvaan väestönkasvuun, ilmastonmuutokseen ja digitaaliseen vallankumoukseen. Huomisen menestyjät ennakoivat muutoksia ja toimivat niiden mukaan jo tänään.

2. Tulet omavaraisemmaksi ja vähennät riskejä

Kiertotalouden ratkaisut auttavat, kun yritys valmistautuu raaka-aineiden niukkuuteen ja hinnannousuun. Fiksut yritykset minimoivat riskejä ja vähentävät kustannuksia etsimällä vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä kehittämällä materiaalitehokkuutta suunnittelusta aina tuotteiden elinkaaren loppuun.

3. Opit tekemään yhdessä ja uudistumaan nopeasti

Kiertotalouden maailmassa asiat tapahtuvat yhteistyössä ja usein rohkeasti yli toimialarajojen. Avoin kehitystyö ja yhteiset kokeilut tuovat ketteryyttä isompien yritysten uudistumiseen ja auttavat pienempiä kasvamaan ja löytämään paikkansa uusissa arvoverkoissa.

4. Näet mahdollisuuksia siellä missä muut eivät

Kiertotalouden tekijät näkevät materiaalien maailmassa huimia mahdollisuuksia. Omista tai muiden yritysten sivuvirroista, ylijäämämateriaaleista ja jätteestä – olipa kyse sitten hävikkiruoasta, kierrätetyistä kattohuovista tai muoviroskasta – syntyy uuden kasvubisneksen rakennusaineita.

5. Saat lisäarvoa tuotteisiisi ja brändiisi

Kiertotalous palvelee asiakasta. Tuotteiden käyttöarvo kasvaa, kun suunnitteluun otetaan mukaan elinkaariajattelu. Näin pidennetään esimerkiksi tuotteiden käyttöikää ja parannetaan niiden energia- ja materiaalitehokkuutta. Samalla voidaan houkutella uusia, vastuullisuutta arvostavia kuluttajia ja asiakkaita.

6. Pystyt laajentumaan kasvavaan palvelubisnekseen

Kiertotalous kannustaa kehittämään toimintaa tuotteiden valmistuksesta monimuotoiseen palvelubisnekseen. Erilaiset liisausmallit, käyttöön perustuva hinnoittelu, kunnostaminen ja ylläpito ovat mainioita esimerkkejä liiketoiminnasta, jossa tuotteista ja asiakkaista huolehditaan entistä paremmin.

7. Voit mullistaa bisneksen uusilla teknologioilla

Tulevaisuuden kiinnostavimmat mahdollisuudet löytyvät esimerkiksi digitaalisista palvelualustoista, joita monet yritykset pystyvät hyödyntämään. Ne voivat olla kiertotaloutta parhaimmillaan, koska ne tehostavat resurssien käyttöä ja samalla houkuttelevat uusia asiakkaita.