EK:n Pohjois-Pohjanmaan aluejohtokunnan kokous

Kokouksen jälkeen medialounas sekä yriysvierailu WSP Finland Oy:öön.


Lisätietoja