Esimieskoulutus – keinoja hyvän esimiestyön tueksi

Kenelle

Oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen rehtorit ja esimiesasemassa olevat

Koulutuksen sisältö

  • Esimiestyön merkitys
  • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
  • Varhaisen puuttumisen malli
  • Esimiehen aktiivinen puuttuminen työntekoon liittyvissä häiriötilanteissa – Case-esimerkkejä

Kouluttajat

Työmarkkinalakimies Tari Aho ja työmarkkinalakimies Petteri Kauppinen Sivistystyönantajat ry

Lisätiedot ja ilmoittautuminen