Hankintalain uudistus

Uuden hankintalain keskeisimmät muutokset tarjoajayritykselle
Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017

Kunnat ja valtio tekevät vuosittain julkisia hankintoja jopa 35 miljardilla eurolla. Vuoden 2017 alusta tuli voimaan uusi hankintalaki, joka asettaa tiukat menettelysäännöt verovaroin tehtäville ostoksille.

Lakiuudistus tuo paljon huomioitavia muutoksia niille yrityksille, joille julkinen sektori on merkittävä asiakas, olipa kyse tavaran, palvelun tai rakennusurakan toimittamisesta. Lisäksi uudella lailla voi olla huomattavaa vaikutusta niiden yritysten asemaan, jotka kilpailevat julkisomisteisten yhtiöiden kanssa samoilla markkinoilla.

Tule kuulemaan, miten teet tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja täytät yrityksenä soveltuvuusedellytykset. Muotovirheen takia voi julkisissa hankinnoissa menettää tyrkyllä olleen miljoonakaupan.

Kurssilla käydään käytännönläheisesti läpi lain keskeisimmät uudistukset tarjoajayrityksen näkökulmasta,
muun muassa:
 •    Miten pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin tarjouskilpailuihin on helpotettu
 •    Mitkä ovat lain soveltamisalaa määrittävät uudet kynnysarvot
 •    Millainen on uusi kevyempi menettelysääntely mm. kansallisissa hankinnoissa ja sote-palveluissa
 •    Mitä tarkoittaa, kun kilpailuviranomainen alkaa jatkossa valvoa sääntelyn noudattamista
 •    Miten kilpailuneutraliteettia turvaava ns. sidosyksikkösääntely tiukentuu
 •    Millaiset sopimusmuutokset sopimuskaudella velvoittavat uudelleen kilpailuttamiseen
 •    Mitä uusia menettelyjä saadaan, miten menettelyjen kulku muuttuu
 •    Miten erilaisia merkkejä, standardeja ja sertifikaatteja voidaan käyttää hankinnan kohteen kuvaamisessa
 •    Millaisia ovat uudet pakolliset ja harkinnanvaraiset tarjoajan poissulkuperusteet
 •    Miten ja kenen osalta tarjouskilpailun voittajan pitää toimittaa rikosrekisterinotteet
 •    Mikä on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, joka tarjoajan on jatkossa pakko täyttää
 •    Millaisia ovat mm. sosiaali- ja ympäristökriteereihin liittyvät sallitut vertailuperusteet

Päivän tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Kurssin kouluttajana toimii asiantuntija Jukka Lehtonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta

Osallistumismaksu
Kurssin normaalihinta on 280 €. EK:n jäsenyrityksille voimassa on jäsenhinta: 220 €
(hintoihin lisätään alv 24%).
Maksu sisältää jaettavan materiaalin sekä ohjelman mukaiset  kahvi- ja lounastarjoilut.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä


Lisää tapahtuma kalenteriisi