Uuden hankintalain keskeisimmät muutokset tarjoajayritykselle

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden alusta ja nyt siitä on jo hieman käytännön kokemusta. Tule kuulemaan miten muutokset vaikuttavat julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvan yrityksen elämään.

Kunnat ja valtio tekevät vuosittain julkisia hankintoja jopa 35 miljardilla eurolla. Vuoden 2017 alusta tuli voimaan uusi hankintalaki, joka asettaa tiukat menettelysäännöt verovaroin tehtäville ostoksille.

Lakiuudistus tuo paljon huomioitavia muutoksia niille yrityksille, joille julkinen sektori on merkittävä asiakas, olipa kyse tavaran, palvelun tai rakennusurakan toimittamisesta. Lisäksi uudella lailla voi olla huomattavaa vaikutusta niiden yritysten asemaan, jotka kilpailevat julkisomisteisten yhtiöiden kanssa samoilla markkinoilla.

Tule kuulemaan, miten teet tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ja täytät yrityksenä soveltuvuusedellytykset. Muotovirheen takia voi julkisissa hankinnoissa menettää tyrkyllä olleen miljoonakaupan.

Kurssilla käydään käytännönläheisesti läpi lain keskeisimmät uudistukset tarjoajayrityksen näkökulmasta,
muun muassa:
 •    Miten pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisiin tarjouskilpailuihin on helpotettu
 •    Mitkä ovat lain soveltamisalaa määrittävät uudet kynnysarvot
 •    Millainen on uusi kevyempi menettelysääntely mm. kansallisissa hankinnoissa ja sote-palveluissa
 •    Mitä tarkoittaa, kun kilpailuviranomainen alkaa jatkossa valvoa sääntelyn noudattamista
 •    Miten kilpailuneutraliteettia turvaava ns. sidosyksikkösääntely tiukentuu
 •    Millaiset sopimusmuutokset sopimuskaudella velvoittavat uudelleen kilpailuttamiseen
 •    Mitä uusia menettelyjä saadaan, miten menettelyjen kulku muuttuu
 •    Miten erilaisia merkkejä, standardeja ja sertifikaatteja voidaan käyttää hankinnan kohteen kuvaamisessa
 •    Millaisia ovat uudet pakolliset ja harkinnanvaraiset tarjoajan poissulkuperusteet
 •    Miten ja kenen osalta tarjouskilpailun voittajan pitää toimittaa rikosrekisterinotteet
 •    Mikä on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, joka tarjoajan on jatkossa pakko täyttää
 •    Millaisia ovat mm. sosiaali- ja ympäristökriteereihin liittyvät sallitut vertailuperusteet

Päivän tarkempi aikataulu tästä

Kurssin kouluttajana toimii varatuomari Jukka Lehtonen, joka työskentelee Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa kilpailusääntelyn, julkisten hankintojen ja kilpailuneutraliteettikysymysten asiantuntijana. Jukka on vuodesta 2008 lähtien ollut EK:n edustajana lukuisissa eri ministeriöiden työryhmissä valmistelemassa kilpailu- ja hankintalainsäädäntöä. Hän on vuosien ajan toiminut myös EU:n komission julkisten hankintojen asiantuntijaryhmän jäsenenä. Jukalla on käytännön kokemusta niin valtion kuin kuntien julkisista hankinnoista, sillä hän on ennen EK:hon siirtymistään työskennellyt muun muassa valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:ssä ja Helsingin kaupungin liikelaitoksessa.

Osallistumismaksu
Kurssin normaalihinta on 280 €. EK:n jäsenyrityksille voimassa on jäsenhinta: 220 €
(hintoihin lisätään alv 24%).
Maksu sisältää jaettavan materiaalin sekä ohjelman mukaiset  tarjoilut.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä…

 

Lisätiedot
Marjo Martin, p. 09 4202 3370, Anne Neuvonen, p. 09 4202 3246 tai sähköpostitse: kurssit@ek.fi

 


Lisää tapahtuma kalenteriisi