Liikkeen luovutus

Erilaisilla yritysjärjestelyillä ja toimintojen ulkoistamisilla voi olla suuria vaikutuksia työsuhteisiin. Vaikutukset riippuvat siitä, millä tavalla järjestely toteutetaan. Työntekijät voivat siirtyä ns. vanhoina työntekijöinä tai voi olla, että heillä ei ole lainkaan oikeutta siirtyä uuteen yritykseen. Siirtyvien työntekijöiden työsuhteen ehdot pysyvät usein samoina, mutta tietyin edellytyksin niitäkin voi olla mahdollista muuttaa.

Koulutustilaisuudessa selostetaan käytännönläheisesti, milloin erilaiset yritysjärjestelyt, ulkoistamiset, palveluntarjoajan vaihtamiset ja muut vastaavat toimenpiteet muodostavat työoikeudellisen liikkeen luovutuksen ja mitä työehdoille tapahtuu eri tilanteissa. Lisäksi käydään läpi mm. yhteistoimintavelvoitteet ja eri osapuolten välinen vastuunjako näissä tilanteissa.

Päivän tarkempi Ohjelma

Kouluttaja
Kouluttajana toimii lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen