Opetusvelvollisuustyöaikaa soveltavien oppilaitosten opetushenkilöstön palkanlaskentakoulutus

Sivistystyönantajat ry järjestää 22.10.2015 liiton jäsenille tarkoitetun koko päivän koulutustilaisuuden oppilaitosten opetushenkilöstön palkanlaskentaan liittyvistä perusasioista.

Kohderyhmä: peruskoulujen ja lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja musiikkioppilaitosten talouspäälliköt ja palkanlaskijat

Päivän ohjelma julkaistaan mahdollisimman pian.

Koulutuksen sisältö:
• Aamupäivällä koulutuksessa käsitellään opetushenkilöstön palkanlaskentaan liittyviä perusasioita, kuten
o Työehtosopimuksen rakenne
o Opettajan palvelussuhteen ehtojen määräytyminen
o Opettajan palkkamääräykset
o Työajan määräytyminen – opetusvelvollisuustyöaika
o Opettajien kesäkeskeytys ja lomaraha
o Sairausajan palkka ja perhevapaat

• Iltapäivällä oppilaitosryhmäkohtaisten (Lukio ja perusopetus, ammatilliset oppilaitokset ja musiikkioppilaitokset) liitteiden opetushenkilöstöä koskevien määräysten läpikäyntiä oppilaitosliitekohtaisissa ryhmissä

Kouluttajat: työmarkkinapäällikkö Anne Somer, Sivistystyönantajat, työmarkkinalakimies Katja Miettinen, Sivistystyönantajat ja työmarkkinalakimies Esa-Pekka Kauppinen, Sivistystyönantajat

Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä …..